Home » Kennisbank » Bedrijfscultuur: alles wat je moet weten

Bedrijfscultuur: alles wat je moet weten

Wat is de bedrijfscultuur binnen jouw organisatie? Bedrijfscultuur omvat de waarden, normen en handelswijze die het gedrag van mensen binnen een organisatie ongemerkt vormen en sturen.

Het is de sociale lijm die teamleden bij elkaar houdt. Het bepaalt hoe ze samenwerken, communiceren en zich inzetten voor gemeenschappelijke doelstellingen. Een sterke bedrijfscultuur draagt bij aan een positieve werkomgeving, bevordert werknemerstevredenheid en heeft zo een positief effect op bedrijfsprestaties.

Het ontwikkelen en onderhouden van een positieve bedrijfscultuur is essentieel voor het succes van een organisatie. Het beïnvloedt alles. Van de besluitvorming en innovatie tot het werven en behouden van talent. Bedrijven met een duidelijke en prettige cultuur trekken vaak werknemers aan die hun waarden delen. Dat leidt tot meer productiviteit.

Een goed begrip van en actief sturen op de bedrijfscultuur kan het verschil betekenen tussen een bloei & groei en cynisme & futloosheid.

Belangrijke elementen van een sterke bedrijfscultuur

 • Gedeelde waarden en normen
  De kernprincipes die het gedrag en de beslissingen binnen de organisatie sturen.
 • Open communicatie
  een omgeving waarin teamleden zich vrij voelen om ideeën en feedback te delen.
 • Erkenning en waardering
  Het regelmatig erkennen en belonen van de inspanningen en prestaties van werknemers.
 • Leiderschapsstijl
  De manier waarop leiders het voorbeeld geven en interacteren met hun teams.
 • Werknemer welzijn
  Het bevorderen van een gezonde balans tussen werk en privé en het ondersteunen van de fysieke en mentale gezondheid van werknemers.
Bedrijfscultuur in 5 stappen

Definitie bedrijfscultuur

Er zijn verschillende definities van bedrijfscultuur in omloop. Wij zetten er twee op een rij. Ieder met accenten.

Bedrijfscultuur is het geheel van normen, waarden en gebruiken binnen een bedrijf. (Van Dale)
Bedrijfscultuur is het totaal aan normen, waarden, doelen, verwachtingen, rituelen, symbolen, historie, gebruiken, traditie en ervaringen van medewerkers binnen een bedrijf. (Utrecht Business School)

Het belang van een goede bedrijfscultuur

Het belang van de bedrijfscultuur kan niet worden onderschat. De bedrijfscultuur is een maatstaf voor de gezondheid en het succes van een organisatie.

Een positieve bedrijfscultuur bevordert een omgeving waarin medewerkers zich gewaardeerd en betrokken voelen. Dat leidt tot hogere productiviteit, creativiteit en werknemerstevredenheid.

Dit creëert een sterke basis voor het bedrijf om te groeien. Het helpt ook bij het aanpassen aan veranderende marktomstandigheden.

Culture eats strategy for breakfast.

Peter Drucker

Een sterke bedrijfscultuur trekt talent aan en helpt dit te behouden. Ook draagt de cultuur bij aan een merkidentiteit die zowel intern als extern wordt erkend. Wanneer werknemers geloven in de waarden en doelen van hun organisatie, worden ze ambassadeurs van het merk. Dit komt de reputatie van het bedrijf ten goede. Het heeft bovendien een positieve invloed op de klanttevredenheid.

Het generatieperspectief op de bedrijfscultuur

Het erkennen van generatieverschillen is belangrijk bij het vormen van een sterke bedrijfscultuur. In een tijd waarin babyboomers tot Gen Z samenwerken, betekent dit het creëren van een omgeving waarin elke generatie zich gewaardeerd en begrepen voelt. Dit inzicht is fundamenteel omdat elke generatie unieke waarden, werkvoorkeuren en communicatiestijlen heeft. Generatiemanagement is dus een must.

Belangrijke aspecten om aandacht te geven:

 • Communicatie
  Traditionele methoden combineren met moderne communicatie. Zo kom je tegemoet aan de voorkeuren van zowel oudere als jongere generaties.
 • Werkflexibiliteit
  Aanbieden van diverse werkarrangementen, zoals flexibele werktijden en de mogelijkheid tot thuiswerken. Zo sluit je aan bij verschillende levensfasen en behoeften.
 • Leer- en ontwikkelingskansen
  Variëren van formele opleidingen tot online leerplatformen en mentorprogramma’s. Ook zo houd je rekening met de leerstijlen van verschillende generaties.
bedrijfscultuur


Door deze elementen te integreren in de bedrijfscultuur, bouwt een organisatie niet alleen een inclusieve werkomgeving op maar bevordert het ook de samenwerking en kennisdeling tussen generaties. Dit leidt uiteindelijk tot een meer innovatieve en veerkrachtige organisatie.

Voorbeeld van de waarde van een sterke bedrijfscultuur

De voorbeelden in onze kennisbank zijn gebaseerd op het fictieve softwarebedrijf Brym Tech.

In de competitieve software-industrie staat Brym Tech bekend om zijn unieke bedrijfscultuur. Dit is een essentiële factor in het succes bij het aantrekken van toptalent. Het versterkt de employer branding.

De cultuur van Brym Tech is gebaseerd op innovatie, transparantie en werknemersbetrokkenheid. Dit werkt als een magneet voor professionals die zoeken naar een werkplek waar ze echt het verschil kunnen maken. De kernwaarden van de organisatie blijven niet beperkt tot woorden op een website en in de vacatureteksten; ze zijn verweven in elk aspect van de dagelijkse operaties en besluitvormingsprocessen.

voorbeeld

Brym Tech onderscheidt zich onder andere door de nadruk op continue leer- en ontwikkelingsmogelijkheden voor alle medewerkers. Het bedrijf biedt toegang tot de nieuwste technologieën en stimuleert een cultuur van levenslang leren en experimenteren.

De organisatie promoot bovendien flexibele werktijden en de mogelijkheid om op afstand te werken. Zo kunnen personeelsleden een betere balans tussen werk en privé kunnen vinden.

Meest gestelde vragen

Wat is bedrijfscultuur?

Bedrijfscultuur verwijst naar de verzameling waarden, normen, overtuigingen en gedragingen die bepalen hoe mensen binnen een organisatie met elkaar en met hun werk omgaan. Het beïnvloedt alle aspecten van een bedrijfsomgeving. Van de manier waarop beslissingen worden genomen tot hoe medewerkers met elkaar en met klanten communiceren. Een sterke bedrijfscultuur draagt bij aan de identiteit en waarden van een bedrijf, en speelt een cruciale rol in het succes en de groei van de organisatie.

Waarom is bedrijfscultuur belangrijk?

Bedrijfscultuur is belangrijk omdat het een directe invloed heeft op:

 • het vermogen van een bedrijf om talent aan te trekken en te behouden
 • de werknemerstevredenheid en -betrokkenheid te verhogen
 • de algehele prestaties en productiviteit te verbeteren.

Een positieve bedrijfscultuur bevordert een werkomgeving waarin werknemers zich ondersteund en gewaardeerd voelen, wat leidt tot hogere innovatie, betere klantenservice en uiteindelijk tot een sterker concurrentievoordeel.

Hoe kun je een positieve bedrijfscultuur creëren?

Een positieve bedrijfscultuur creëren vereist bewuste inspanningen en betrokkenheid van alle niveaus binnen de organisatie. Vooral van het management. Dit omvat het duidelijk definiëren en communiceren van de kernwaarden van het bedrijf (waaronder de empoyer value proposition), het bevorderen van open en eerlijke communicatie, het erkennen en belonen van gewenst gedrag en prestaties, en het bieden van kansen voor professionele ontwikkeling en groei.

Daarnaast is het belangrijk om regelmatig feedback te verzamelen en te reageren op de behoeften en zorgen van medewerkers.

Over de auteur

William Burghout is oprichter van marketingbureau Diversions en mede-ontwikkelaar van de Generation Journey-methodiek. Hij helpt organisaties actief in te spelen op de kansen en bedreigingen die de opkomst van nieuwe generaties met zich meebengen. William treedt regelmatig op als spreker op congressen en in workshops.

Wat is jouw vraagstuk?

Wij helpen je graag effectief te communiceren met verschillende generaties.