WIE IS DE BABYBOOMER

De Babyboom generatie is veelvuldig in het nieuws. De babyboomers zijn momenteel hét gezicht van de vergrijzing: een nieuwe lichting ouderen die op eigen wijze kleur geeft aan de levensfasen senioriteit en ouderdom. Geboren tijdens en - vooral - na de Tweede Wereldoorlog toen in Nederland sprake was van een heuse geboortegolf. Nu bekend staand als een protestgeneratie: een groep leeftijdsgenoten die aan de wieg van vele veranderingen in Nederland heeft gestaan.

Hoog tijd voor het antwoord op de vraag: wie is de babyboomer nu eigenlijk?

Babyboomers kwamen in opstand tegen de verzuiling en heersende moraal. Ze streden voor hun eigen rechten.

De generatie

Wat de babyboomers kenmerkt is dat ze zijn opgegroeid in een erg bepalende tijdsperiode; de naoorlogse periode die in het teken stond van wederopbouw en die sterk toenemende welvaart kende. Tijdens de oorlog was een kind baren niet iets wat prioriteit had. Die wens werd dan ook vaak uitgesteld tot stabielere tijden.

Het einde van de oorlog was het startsein om kinderwensen in vervulling te laten gaan, te trouwen en samen een huisje te zoeken. Om al deze gezinnen te vestigen werden vele woningen, scholen en gemeenschappen de grond uit gestampt. Toen deze grote generatie opgroeide had ze dan ook veel invloed en konden ze veel voor elkaar boksen. Ze kwamen in opstand tegen de verzuiling en moraal van toen en streden voor hun eigen rechten. Hun studententijd was de woelige periode tussen 1965 en 1975; de periode waarin seksuele vrijheid en ontkerkelijking door hen werden afgedwongen.

 

Download het gratis ebook

Wat kan jouw organisatie leren van de kenmerken van verschillende generaties? Ontdek de kracht van de generation journey: download het gratis ebook met alle informatie.

Wat kenmerkt deze generatie

De babyboomer of ook wel protestgeneratie heeft de oorlog zelf niet bewust meegemaakt. Ze kregen wel de eerste arme jaren na de oorlog mee; de tijden van wederopbouw. Toen de economie in Nederland weer begon te draaien, bereikten de babyboomers de fase van jong volwassenheid. Groei en vooruitgang is wat ze kennen als basis. Een stap terug moeten zetten is geen vanzelfsprekendheid.

De Babyboom generatie hecht waarde aan een goed (koop)huis en zijn de trouwste kopers van een nieuwe auto, liever dan occasions. Het wordt gezien als een uiting van succes en status. Sterker en breder dan bij andere generaties zichtbaar is.

De babyboomer nu

De eerste babyboomers zijn geboren in 1940. Ze zijn nu 77 jaar en dus al vele jaren met pensioen. Nu ook de latere babyboomers de pensioenleeftijd bereiken zorgt dit voor nogal wat druk op het pensioenstelsel. De term babyboomer wordt mede daardoor nog wel eens negatief uitgelegd. Want ook nu strijdt deze generatie om waar ze recht op vindt te hebben. Zo zijn ze dat immers altijd gewend geweest. Ze strijden voor een goed pensioen. Goede zorg. En keuzevrijheid.

De zorgen rond pensioen en zorg nemen niet weg dat het veel babyboomers goed gaat. De levensverwachting is hoog. Het gemiddelde gezondheidsniveau beter dan bij voorgaande generaties. En het gemiddelde inkomen ook voldoende voor een goed leven.

Het besteedbare inkomen maakt in combinatie met de levensinstelling dat babyboomers een interessante doelgroep vormen voor seniorenmarketing.