pragmatisch

Pragmatische generatie: kenmerken & onderzoek

De pragmatische generatie zit nu in het spitsuur van het leven. Gezin, carriere en vrije tijd strijden om voorrang. Hoe speel jij in op de wensen van de pragmatisten? 

Diversions helpt je met:

Home » Pragmatische generatie

Pragmatische generatie in beeld

Tussen 1970 en 1985 worden de pragmatisten geboren. Het zijn de kinderen van de protestgeneratie. Hun ouders hebben geprobeerd hun kinderen een plaats te geven als autonoom individu en hebben hun alle kansen geboden op het gebied van hobby’s en opleidingen. We vertellen je graag alles over deze generatie.

Geboren:1970-1985
Huidige leeftijd (2023):38 t/m 53 jaar
Levensfase:Mid volwassen (primair)
Aantal (2023):3.356.000 Nederlanders

Relatief vrije opvoeding

Meer dan Generatie X kregen de pragmatisten de kans om als kind en jongere hun eigen leefwereld te creëren. Ze hebben in hun jeugd veel tijd doorgebracht met leeftijdsgenoten. Daarbij is “vooral jezelf zijn” en “je eigen ding doen” belangrijk.

pragmatische generatie

In de eerste vijftien jaar van hun opvoeding groeien ze op in een wereld waarin ze het middelpunt van de belangstelling zijn en waar grenzen steeds verder oprekken. Dat de pragmatisten zo vrij worden opgevoed heeft te maken met het feit dat hun ouders juist een erg benauwde jeugd hebben gehad (geboren na de Tweede Wereldoorlog en tijdens de koude oorlog).

De beperkte stimulans vanuit hun ouders komt ook op kritiek te staan. Volgens sommige zorgt de beperkte stimulans en disciplinaire dwang ervoor dat de pragmatisten vervallen in passiviteit. Dit levert ze de naam “patatgeneratie” op.

Het feit dat de pragmatisten door hun ouders erg vrij worden gelaten leert hen op jonge leeftijd al om zelf keuzes te maken. Ze zijn zich bewust van het feit dat ze constant moeten kiezen hoe zij zich tot de wereld verhouden. Als er een werkwoord is om deze generatie te omschrijven dan zou dat dan ook “kiezen” zijn. Er zijn echter ook keuzes die deze generatie uitstelt bijvoorbeeld op het gebied van ouderschap en beroepskeuze.

Verwachtingen van pragmatisten

Dat de pragmatisten opgroeiden met veel vrijheid, betekent dit niet dat zij niet geconfronteerd werden met verwachtingen. Zowel vanuit ouders, school en latere werkgevers werden er verwachtingen gesteld. Men verwachtte met name dat Pragmatische generatie beschikte over sociale vaardigheden, zelfredzaamheid, zelfcontrole, zelfsturing, zelfvertrouwen en het vermogen tot zelfreflectie.

Daarin valt de hoeveelheid “zelf” op. Deze generatie is ook voortdurend op zoek naar zichzelf. Vragen die hen bezighouden zij: Wat wil ik echt? En wie ben ik echt? Ze worden soms weleens het “bedrijf ik” genoemd. Dit omdat ze sterk begaan zijn met hun eigen welbevinden en een sterke drang tot zelfontplooiing hebben.

Onderzoek bevestigt dat deze generatie minder belang hecht aan verbondenheid en collectiviteit dan voorgaande generaties. Een motto van deze generatie is dan ook: “werk is belangrijk, maar levensgeluk nog belangrijker.”

Noodsituaties als uitdaging

De pragmatisten worden geboren na 1970. Dat betekent dat ze opgroeien in een samenleving waarin crisissen een constant gegeven zijn. Wellicht dat dit een verklaring is voor het feit dat deze generatie daardoor elke wijzigende situatie als normaal of uitdagend beschouwt.

Wat andere generaties als een noodsituatie zouden bestempelen ziet deze generatie als een ommekeer of een kans om creativiteit te tonen. Binnen het bedrijfsleven zijn ze gericht op het versnellen van leer- en bestuursprocessen, het bouwen van (kennis)netwerken en informalisering.

Echter voelt deze generatie zich nogal eens geremd door eerdere generaties. Ze willen doorpakken en beoordelen besluitvorming snel als "te traag".

In het kort...

De pragmatische generatie is geboren tussen 1980 en 1975. Deze generatie is erg gewend om hun eigen leefwereld op te bouwen. ‘Jezelf zijn’ en ‘je eigen dingen doen’ zijn daarin erg belangrijk.

Wat is jouw vraagstuk?

Wij helpen je graag effectief te communiceren met verschillende generaties. 

Pragmatisten maken snelle keuzes, al sinds hun jeugd.

Bereiken en overtuigen

Wil je actief inspelen op de motieven en drijfveren van de pragmatische generatie? Wij bieden insights en helpen je de vertaalslag te maken naar de praktijk. In drie eenvoudige stappen.

Startpunt: doelgericht werken

We starten met het scherp formuleren van je doelen.

  • Wat wil je bereiken?
  • Waarom spreek je pragmatisten aan?
  • Hoe meten we toekomstig succes?
Doelstellingen gekoppeld aan wensen
We matchen wensen van je doelgroep met jouw doelstellingen.
pic-transparant-ned

Waardevolle insights

Diversions levert je waardevolle insights. Gebaseerd op kwantitatief en kwalitatief onderzoek.

We brengen de wensen van jouw publiek in beeld. Wat vragen ze? Wat drijft ze? Wat willen ze echt?

Concept & communicatie

Wij helpen je de vertaalslag te maken van insights naar concreet concept.

Om dit te bereiken combineren we kennis over generaties, innovatie en gedragspsychologie.

Voor het beste resultaat.

Gewenst gedrag

Groei binnen handbereik