Home » Generaties in beeld

Generaties in beeld

Generatiegenoten hebben naar dezelfde televisieprogramma’s gekeken, ze luisterden naar dezelfde muziek, hebben dezelfde belangrijke historische gebeurtenissen meegemaakt en profiteerden van dezelfde technologische ontwikkelingen.

Niet alleen een gedeelde tijdsgeest, maar ook de rol van ouders is een bepalende factor in het ontstaan van een nieuwe generatie.

generaties

Opvoeding en het ontstaan van een nieuwe generatie zijn dan ook nauw met elkaar verbonden. Een generatie vormt zich namelijk als instinctieve reactie op verouderde patronen (Bontekoning, 2011).

Een generatie vormt zich als instinctieve reactie op verouderde patronen.

Als ouder probeer je je kind mee te geven wat je zelf gemist hebt in je opvoeding en je neemt erin mee wat je zelf belangrijk vindt. Zo vormen zich de waarden en normen van een nieuwe generatie. Waarmee de basis wordt gelegd voor een volgende generatie opvoeders.

Generaties van Becker

In onderstaande tabel vind je een overzicht van de door Henk Becker gedefinieerde generaties. Je ziet de naam van de generatie, de bijbehorende geboortejaren & hoofdkenmerken:

Generaties in de marketing

De term ‘generaties’ wordt door vele vakgebieden gebruikt. Vaak met het doel om leeftijdsgroepen te karateriseren. Onder journalisten en sociologen is het dan ook een veelgebruikte term.

Maar biedt het voldoende houvast om een mening te vormen over een groep? Of geeft het puur inzicht in het tijdsbeeld waarin men is opgegroeid?

Uit onze ervaring voor klanten als Rode Kruis, Achmea en MKB Nederland blijkt dat er veel te leren valt een generatiegerichte aanpak van innovatie, communicatie en marketing.

Ook voor werkgevers zijn er belangrijke lessen, bijvoorbeeld om de samenwerking binnen de generatie XYZ te optimaliseren.

generaties-

Ken je klanten

Voor wie aan de slag gaat met generatiemarketing is het van belang te weten hoe deze generaties in te delen zijn en welke waarden, normen en gedragingen deze generaties nastreven.

Welke lessen en inspiratie kun je hieruit halen voor je eigen marketing? Met welke generatie heb ik te maken, wanneer heeft een generatie de meeste invloed op de samenleving, wat kan ik hieruit leren voor mijn eigen organisatie of campagne?

Onze experts helpen je graag. Met workshops, onderzoek en conceptontwikkeling. Bel voor advies: 055 20 32 193.

Wat is jouw vraagstuk?

Wij helpen je graag effectief te communiceren met verschillende generaties.