GENERATIEMARKETING: effectief communiceren

Stel: je wilt met je organisatie inspelen op de opkomst van een nieuwe generatie medewerkers of op de vergrijzing. Dat is eenvoudiger gezegd dan gedaan. Kant-en-klare formules om deze groepen aan te spreken zijn er niet.

Generatiemarketing biedt handvatten voor een gerichte, effectieve generatiebenadering.

Leeftijd biedt weinig houvast om houding en gedrag te voorspellen. Bij generaties ligt dit anders.

Communicatie

Home » Generatiemarketing

Geen generatie is gelijk

Generatiemarketing blijkt een lastig vraagstuk voor veel organisaties. Laten we eens kijken naar het onderwerp dat vaak met "ouderenmarketing" wordt aangeduid.

Wanneer organisaties zich richten op senioren wordt met name naar leeftijd gekeken. Dat is jammer, omdat leeftijd weinig houvast biedt om houding en gedrag te voorspellen. Bij generaties ligt dit anders. Leeftijdsgenoten delen meer dan geboortejaren: ze hebben gelijksoortige ervaringen op uiteenlopende terreinen. Denk aan scholing, werk en vrije tijd.

De gedeelde ervaringen maken dat bij een vergelijking van generaties duidelijke verschillen in product- en dienstenbehoeften waarneembaar zijn. Dit vormt een uitstekend startpunt voor een gerichte proposities en dienstverlening.

Is eenmaal gekozen voor een specifieke generatie, dan zijn er verschillende segmentatiemodellen die helpen verder tot de kern te komen. Want het spreekt voor zich dat ook binnen generaties grote verschillen bestaan.

Wat past bij je product?

Segmenteren binnen generaties kan onder andere op kenmerken als gezondheid, inkomen, gezinssamenstelling en werksituatie. Wat relevant is, verschilt per organisatie. Een kenmerk dat voor vrijwel ieder bedrijf relevant blijkt is levenshouding.

Wederom een voorbeeld uit de ervaringen met senioren. Uit onderzoek blijkt dat het aantal vijftigers dat moeite heeft met “ouder worden” ongeveer net zo groot is als het deel dat het klimmen van de jaren geen probleem vindt.

Juist dit verschil in levenshouding blijkt een grote voorspeller op het terrein van consumentenbehoeften. Zowel op de terreinen vakantie, gezondheid als werk.

Kijk verder dan de verpakking

Op deze website vind je  verschillende cases van organisaties die zich met succes op ‘ervaren’ doelgroepen richten. Wat opvalt is dat hun succes slechts zelden terug te voeren is op communicatie.

Geen organisatie maakt het verschil door te kiezen voor een 50plus fotomodel. Succes schuilt in scherpe proposities. In kwalitatief goede dienstverlening. En in het bieden van heldere informatiestromen. Lees de cases en doe inspiratie op voor jouw organisatie.

Hoe kunnen we jou helpen?

Wil je zelf een start maken met generatiemarketing? We helpen je graag op weg. Onze inbreng varieert van het geven van energieke workshops tot het mede-ontwikkelen van businessconcepten.

We denken graag met je mee. Bel: (055) 20 32 193 en ontdek de mogelijkheden.

 

In het kort

Generatiemarketing is de kunst en de wetenschap van het creëren van waarde vóór een specifieke generatie met het doel daar waarde ván een specifieke generatie voor terug te krijgen.

William-Burghout

Over de schrijver

William Burghout is oprichter van marketingbureau Diversions en mede-ontwikkelaar van de Generation Journey-methodiek. Hij helpt organisaties actief in te spelen op de kansen en bedreigingen die de opkomst van nieuwe generaties met zich meebengen. 

William treedt regelmatig op als spreker op congressen en in workshops.

Meest gelezen

Wat is jouw vraagstuk?

Wij helpen je graag effectief te communiceren met verschillende generaties. 

Begrijpen en bereiken

Welke generatie wil je beter begrijpen en bereiken? Neem contact op voor een kennismaking. Wij tonen je graag de mogelijkheden.