stille generatie

STILLE GENERATIE: kenmerken & onderzoek

Oud maar niet dood - OMANIDO. In de populaire boeken van Henrik Groen werd deze treffende titel op de stille generatie geplakt. En terecht. Nooit eerder was een 80+ generatie zo fit en ondernemend.

Hoe speel jij in op de wensen van 80+? Diversions helpt je met:

Home » Stille generatie

Bereiken en overtuigen

Wil je actief inspelen op de motieven en drijfveren van de stille generatie? Wij bieden insights en helpen je de vertaalslag te maken naar de praktijk. In drie eenvoudige stappen.

Startpunt: doelgericht werken

We starten met het scherp formuleren van je doelen.

  • Wat wil je bereiken?
  • Waarom spreek je de stille generatie aan?
  • Hoe meten we toekomstig succes?
doelstellingen3
pic-transparant-ned

Waardevolle insights

Diversions levert je waardevolle insights. Gebaseerd op kwantitatief en kwalitatief onderzoek.

We brengen de wensen van jouw publiek in beeld. Wat vragen ze? Wat drijft ze? Wat willen ze echt?

Concept & communicatie

Wij helpen je de vertaalslag te maken van insights naar concreet concept.

Om dit te bereiken combineren we kennis over generaties, innovatie en gedragspsychologie.

Voor het beste resultaat.

Gewenst gedrag

Groei binnen handbereik

STILLE GENERATIE in beeld

De levensfasen "Ouderdom" en "Late ouderdom" worden op dit moment gedomineerd door de Stille generatie. Deze mensen zijn geboren tussen 1925 en 1940. Ze groeiden in een periode van wederopbouw, verzuiling en een sterk collectief gevoel.

Overview:Stille Generatie
Geboren1925-1940
Huidige leeftijd (2018)78 t/m 93 jaar
LevensfaseOuderdom / late ouderdom
Aantal (2018)1.018.293 Nederlanders

Het saamhorigheidsgevoel is erg groot onder deze doelgroep.

Kenmerken van de Stille Generatie

De Stille Generatie is opgevoed in een tijd waarin de ‘verzuiling’ nog erg sterk was. Je mening en gedrag werden voor een groot deel gevormd door de waarden en normen die je ‘vanuit huis’ mee kreeg.

stille generatie

Als je uit een rood nest kwam, was het vanzelfsprekend dat jij deze politieke kleur ook overnam. Net als dat je lid werd van de vakbond, omdat je ouders dat ook waren en elke zondag naar de kerk, dat hoorde er gewoon bij. Het saamhorigheidsgevoel is erg groot onder deze doelgroep.

De Stille Generatie van vandaag

De Stille Generatie is de huidige ‘bejaarde’. Een doelgroep die bekend staat als een doelgroep die nog weinig nodig heeft nadat ze met pensioen zijn en in het verzorgingstehuis terecht komen. Een doelgroep die opgaat in de regels die voor hen gelden en niet snel hun stem zullen verheffen als ze het ergens niet mee eens zijn.

Nog steeds zijn het trouwe kerkgangers en steunen al hun hele leven dezelfde goede doelen. Gewoon, omdat dit zo ‘hoort’. Het is een groep die erg leunt op services die hen ontzorgen en waar ze zo op in kunnen tekenen. Als je dit deze doelgroep kunt bieden kun je rekenen op een trouwe achterban.

De trouw zie je o.a. terug in de ouderenbonden, vakbonden en ook goede doelen. Zij hebben jaren geprofiteerd van deze vast klantenkring, maar zien wel dat de gemiddelde leeftijd van hun bestand drastisch hoog is en nu aandacht vereist. De organisaties die zich richten op de Stille Generatie merken nu dat deze vanzelfsprekendheid door de opkomst van de protestgeneratie wegvalt. En zijn genoodzaakt tot het aanboren van jongere achterban.

In het kort...

Wat verstaan we onder de stille generatie?

We rekenen iedereen die is geboren tussen 1925 en 1940 tot de stille generatie. De meeste vertegenwoordigers van de stille generatie hebben de levensfase ouderdom en late ouderdom bereikt. 

Wat kenmerkt de stille generatie?

De stille generatie groeide op in een tijd van zowel oorlog als het begin van de wederopbouw. Het is een generatie waarin de 'verzuiling' nog erg sterk was. Wat jij van je ouders meekreeg bepaalde voor een groot deel jouw eigen normen en overtuigingen. 

De saamhorigheid isdan ook erg sterk onder deze generatie. Collectieven en vakbonden die zich richten op deze stille generatie kenden dan ook goede tijden. 

Wat is het verschil tussen generatie en levensfase?

Wie denkt aan ouderdom of late-ouderdom als levensfase, denkt al snel aan iemand uit de Stille generatie. Vaak een opa of oma. Je deelt hen (onbewust) allerlei 'oude' eigenschappen toe en je verwacht later zelf ook zo te worden. Maar we zullen je verklappen: de jongere generatie ouderen (babyboomer) staat echt heel anders in het leven dan deze stille generatie. 

Waar de stille generatie behoefte heeft aan een collectief, is de babyboomgeneratie daar juist wars van; het individu staat voorop! En waar de stille generatie hun hele leven trouw donateur was, kiest de babyboomer een doel uit dat op dat moment bij hem/haar past. En die liefde is zeker niet onvoorwaardelijk.

Kortom, de generaties na de stille generatie vormen een verandering met impact. Wij helpen je graag verder met vraagstukken op dit terrein.

Lees ook...

William-Burghout

Over de schrijver

William Burghout is oprichter van marketingbureau Diversions en mede-ontwikkelaar van de Generation Journey-methodiek. Hij helpt organisaties actief in te spelen op de kansen en bedreigingen die de opkomst van nieuwe generaties met zich meebengen. 

William treedt regelmatig op als spreker op congressen en in workshops.

Meest gelezen

Wat is jouw vraagstuk?

Wij helpen je graag effectief te communiceren met verschillende generaties. 

Download het gratis ebook

Wat kan jouw organisatie leren van de kenmerken van verschillende generaties? Ontdek de kracht van de generation journey: download het gratis ebook met alle informatie.