Home » Kennisbank » Generatiemanagement: alles wat je moet weten

Generatiemanagement: alles wat je moet weten

In een land vol vergrijzing groeit het belang van generatiemanagement. Het gaat om het creëren van een werkomgeving waarin Babyboomers, Generatie X, Millennials en Generatie Z effectief kunnen samenwerken en hun potentieel volledig kunnen benutten.

Bij generatiemanagement is het nodig de diverse behoeften, waarden en werkstijlen van verschillende generaties binnen het personeelsbestand te herkennen, te begrijpen en erop in te spelen. Het vereist een diepgaand begrip van de unieke karakteristieken en verwachtingen van elke generatie.

Enkele kernstrategieën bij generatiemanagement zijn:

 • Flexibele werktijden
  tegemoetkomen aan de behoefte aan werk-privé balans.
 • Diverse communicatiemethoden
  inzetten van zowel traditionele als digitale communicatiekanalen.
 • Persoonlijke ontwikkelingsplannen
  aanbieden van op maat gemaakte groei- en leermogelijkheden.
 • Waardering voor diversiteit
  erkennen dat verschillende perspectieven de innovatie en productiviteit kunnen verhogen.
generatiemanagement

Definities generatiemanagement

Er zijn verschillende definities van generatiemanagement in omloop. Wij zetten er drie op een rij. Ieder met eigen accenten.

Generatiemanagement is het erkennen van de unieke kenmerken van elke generatie en het creëren van een inclusieve werkomgeving waar iedereen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt. (McKinsey)
Generatiemanagement gaat om het creëren van een omgeving waar medewerkers van alle leeftijden zich kunnen ontplooien en hun talenten optimaal kunnen benutten. (Deloitte)
Generatiemanagement is het bevorderen van intergenerationele samenwerking en het creëren van een cultuur van respect en waardering voor de diversiteit van de medewerkers. (PWC)

Het belang van generatiemanagement

Generatiemanagement speelt een cruciale rol in de moderne werkomgeving. Daabij gaat het niet alleen om het samenbrengen van verschillende leeftijdsgroepen, maar ook om het benutten van hun unieke talenten en perspectieven.

Dit managementprincipe helpt bij het creëren van een inclusieve cultuur waarin iedereen zich gewaardeerd en begrepen voelt. Van babyboomer tot patatgeneratie en generatie Z.

Elke generatie verbeeldt zich intelligenter te zijn dan een vorige, en wijzer dan degene die erna komt.

George Orwell

Besteed aandacht aan de verschillende behoeften en motivaties van elke generatie. Zo kun je als generatie een werkomgeving ontwikkelen die de tevredenheid en productiviteit verhoogt.

Door deze diversiteit te erkennen en erop in te spelen, stimuleert generatiemanagement niet alleen een positieve werksfeer, maar ook de groei en het succes van het bedrijf.

Werken vanuit het generatieperspectief

Generatiemanagement is een cruciale strategie voor bedrijven die streven naar een harmonieuze en productieve werkomgeving.

Enkele belangrijke aspecten van generatiemanagement:

 • Flexibele werkopties
  Jongere generaties zoals millennials en Gen Z waarderen flexibiliteit hoger dan traditionele kantooruren.
 • Ontwikkelings- en opleidingsmogelijkheden
  Voortdurende leer- en groeikansen zijn aantrekkelijk voor werknemers van alle leeftijden, maar vooral voor jongere werknemers die hun carrière vormgeven.
 • Technologiegebruik
  Oudere generaties hebben mogelijk meer ondersteuning nodig bij het adopteren van nieuwe technologieën, terwijl jongere generaties digitale innovaties verwelkomen.
 • Waardering en erkenning
  Een universele behoefte die door middel van generatie-specifieke benaderingen kan worden vervuld.
Generatiemanagement

Door deze principes te integreren in het generatiemanagementbeleid kan een bedrijf een inclusieve werkomgeving creëren die alle generaties aanspreekt. Het succesvol omgaan met generatieverschillen is een sleutel tot het bouwen van sterke teams en het behalen van bedrijfsdoelen.

Voorbeeld van effectieve employer branding

De voorbeelden in onze kennisbank zijn gebaseerd op het fictieve softwarebedrijf Brym Tech.

Brym Tech heeft generatiemanagement effectief geïmplementeerd om een dynamische en inclusieve werkomgeving te creëren. Door de unieke behoeften en verwachtingen van de generaties XYZ binnen het personeelsbestand te erkennen en aan te pakken, heeft Brym Tech de tevredenheid en productiviteit van werknemers verbeterd.

Het bedrijf heeft specifieke initiatieven ontwikkeld, zoals flexibele werkuren voor jongere generaties die waarde hechten aan werk-privébalans. Ook zijn er gerichte trainingssessies om oudere werknemers te helpen bij het omarmen van nieuwe technologieën.

voorbeeld

Een sleutel tot hun succes was de oprichting van intergenerationele mentorprogramma’s, waarbij ervaren werknemers gekoppeld werden aan jongere collega’s. Dit bevorderde niet alleen kennisoverdracht, effectief verandermanagement en innovatie. Het versterkte ook de onderlinge relaties en respect binnen het bedrijf.

Brym Tech zorgde er ook voor dat erkenning en waardering op maat werden gegeven. Zo voelt elke generatie zich gewaardeerd voor de eigen bijdrage.

Meest gestelde vragen

Wat is generatiemanagement?

Generatiemanagement is een strategische benadering binnen organisaties gericht op het erkennen, waarderen en effectief benutten van de diverse talenten, ervaringen en verwachtingen van verschillende generaties binnen het personeelsbestand. Het doel is om een inclusieve werkomgeving te creëren waarin medewerkers van alle leeftijden samenwerken (effectief teamwork), innoveren en bijdragen aan het succes van de organisatie.

Waarom is generatiemanagement belangrijk?

Generatiemanagement is belangrijk omdat het helpt om een positieve en productieve werkcultuur te bevorderen, waarbij de unieke kwaliteiten van elke generatie worden gewaardeerd en ingezet. Dit leidt tot betere communicatie, hogere werknemerstevredenheid, verhoogde innovatie en kan helpen bij het aantrekken en behouden van talent. Door de verschillende perspectieven en vaardigheden van medewerkers te omarmen, kunnen organisaties flexibeler en veerkrachtiger worden.

Hoe kan een organisatie effectief generatiemanagement implementeren?

Effectief generatiemanagement kan worden geïmplementeerd door middel van diverse strategieën, zoals:

 • zorg voor monitoring van wensen per generatie met behulp van een employee experience journey map
 • het ontwikkelen van flexibel beleid dat tegemoetkomt aan de uiteenlopende behoeften en verwachtingen van werknemers
 • het inzetten van diverse communicatiemiddelen
 • het aanbieden van gepersonaliseerde ontwikkelingsmogelijkheden
 • het creëren van mentor- en mentee-programma’s om kennisoverdracht tussen generaties te stimuleren.

Belangrijk is ook om een cultuur van wederzijds respect en waardering te bevorderen, waarbij elke medewerker zich gehoord en gewaardeerd voelt.

Over de auteur

William Burghout is oprichter van marketingbureau Diversions en mede-ontwikkelaar van de Generation Journey-methodiek. Hij helpt organisaties actief in te spelen op de kansen en bedreigingen die de opkomst van nieuwe generaties met zich meebengen. William treedt regelmatig op als spreker op congressen en in workshops.

Wat is jouw vraagstuk?

Wij helpen je graag effectief te communiceren met verschillende generaties.