Generation Journey: toekomstgericht

Nederland staat aan de vooravond van een grote generatiewisseling. Volgens het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) zal in 2019 meer dan de helft van de volwassenen vijftig jaar of ouder zijn. Dit aandeel blijft stijgen tot circa 2040. Daarom is het juist nu van belang om jongeren te binden zonder ouderen af te stoten. 

Hoe? Maak kennis met de Generation Journey.

Inspelen op de wensen van nieuwe generaties is van groot belang.

Bouwstenen van de Generation Journey

U kunt vandaag starten met de voorbereiding van uw organisatie op de wereld van morgen. Onze Generation Journey methodiek geeft inzicht in de wensen van nieuwe generaties. De methode gaat uit van drie variabelen.

1. Generaties

Iedere 10 tot 15 jaar staat een nieuwe generatie op. Een groep leeftijdsgenoten met gedeelde ervaringen, overtuigingen en voorkeuren.

 

2. Levensfase

Generaties doorlopen verschillende levensfasen: van kindertijd tot late ouderdom. Iedere generatie geeft op eigen wijze invulling aan o.a. jeugd, ouderschap, carriere. en oude dag.

3. Leeftijdsopbouw

Generaties verschillen in omvang. Hoe groter een groep generatiegenoten is, hoe groter hun invloed binnen de samenleving. Het is ook van belang rekening te houden met schaarste (zoals op de arbeidsmarkt) wanneer een generatie relatief klein is.

Bevolkingsopbouw van Nederland per generatie

Resultaat

Door met de Generation Journey:

  • in te spelen op de specifieke kenmerken van een generatie
  • rekening te houden met levensfase afhankelijke behoeften, en
  • de verhoudingen tussen leeftijdsgroepen

kan beleid worden aangepast aan de eisen van de toekomst.

Gericht onderzoek (zoals generation challenges) helpt u nieuwe klantinzichten en werknemerswensen te ontdekken. Dit is een startpunt voor de ontwikkeling van concrete oplossingen voor uw organisatie.

 

Meer weten? Download het gratis ebook

In het gratis ebook lichten we nader toe welke waarde de generation journey heeft voor uw organisatie.