Generatie X

GENERATIE X: kenmerken & onderzoek

Geen generatie is zo omvangrijk in Nederland als de generatie X. Hoe speel jij in op de wensen van de ruim 3,5 miloen X-ers?  

Diversions helpt je met:

Home » Generatie X

GENERATIE X in beeld

De Generatie X is de meest omvangrijke generatie in ons land: bijna 4 miljoen Nederlanders zijn geboren tussen 1955 en 1970. Toch lijkt het of de X-ers altijd in de schaduw van de babyboomers hebben gestaan. Tijd dus voor een nadere kennismaking. 

Alias:verloren generatie
Geboren:1955-1970
Huidige leeftijd (2023):53 t/m 68 jaar
Levensfase:Mid & Laat volwassen
Aantal (2023):3.539.000 Nederlanders

Kenmerken van Generatie X

De Generatie X staat ook wel bekend als de generatie van de verbinders. Na de ‘heftige’ babyboomers, die sterk streden voor eigen vrijheid is deze opvolgende generatie juist weer op zoek naar het verbinden van mensen, groepen, meningen en culturen.

generatie x

Verloren

Dat "samen sterk" gevoel is onder andere te verklaren uit ervaringen in de jeugd. Na de enorme welvaartssprong tijdens de jaren 60 kleurden de jaren 70 en 80 donkerder. De oliecrisis kwam. Woningnood was een vanzelfsprekendheid. En het was een tijdlang lastig om werk te vinden.

Niet voor niets werd er vaak over de "verloren generatie" gesproken. Dat beeld is achterhaald, maar de sobere jeugdjaren hebben wel voor een blijvend collectiviteitsgevoel gezorgd.

Privé

In hun privé leven namen de X-ers stilletjes afscheid van veel oude gewoonten. Zo verdween de vanzelfsprekendheid om bij het verlaten van het ouderlijk huis direct te trouwen.  Ook vonden vrouwen vaker de weg naar de werkvloer. En de acceptatie van echtscheidingen groeide. De opkomst van gebroken gezinnen start bij de generatie X.

Tegenover de toename van het aantal echtscheidingen staat de groeiende aandacht voor kinderen. Volgens sommige onderzoeken hebben de X-ouders dubbel zoveel tijd besteed aan opvoeden dan de babyboom generatie.

Werk

De X-ers hebben in hun jeugd de mogelijkheden om een opleiding te volgen goed benut. Gemiddeld is het opleidingsniveau hoger dan van vorige generaties.

Op de werkvloer komt de wens te verbinden duidelijk naar voren. Processen gaan voor posities. Diversiteit wordt omarmd. Het stimuleren van zelfinitiatief en bijscholing zijn duidelijk zichtbaar. Ook nu de generatie X vele managementposities in het bedrijfsleven bekleed is deze signatuur duidelijk herkenbaar.

Het vervolg

Wilt u de generatie X als werkgever of merk effectief bereiken? Bedenk dan dat het (vaak beschreven) X-gedrag niet alles onthult over de motieven om dit gedrag te vertonen. In iedere case is het waardevol te bepalen welke generatie- en levensfasekenmerken gedrag kunnen voorspellen. Dit vormt de basis voor effectieve innovaties, dienstverlening en communicatie.

In het kort...

Generatie X is de meest omvangrijke generatie in ons land. Bijna 4 miljoen Nederlanders zijn geboren tussen 1955 en 1970. Toch is het een stuk minder uitgesproken generatie dan haar voorgangers (de babyboomers).

Groei binnen handbereik