VERGRIJZING NEDERLAND 2023

De vergrijzing is in volle gang. In 2019 telde Nederland voor het eerst meer volwassen 50-plussers dan jongeren. Ook het aandeel 80-plussers neemt in een steeds hoger tempo toe.

Het gevolg? Enerzijds zien we een toenemende strijd om jongeren te boeien en binden. Denk alleen maar aan de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Anderszijds groeit voor bedrijven het belang van consumenten in de levensfase 'senior' en 'ouderdom'. 

Kansen en uitdagingen dus voor ondernemingen. Lees er alles over in de Vergrijzingsupdate 2023. Dit gratis ebook toont je de ontwikkelingen achter de cijfers van het CBS

EBOOK AANVRAGEN: VERGRIJZINGSUPDATE 2023

Stap 1 van 2

De vergrijzing in Nederland blijft toenemen tot 2040.

Feiten over de vergrijzing in 2023

In 2023 bedraagt het aantal 65-plussers in Nederland 3.607.000. Daarmee is nu 1 op de 5 Nederlanders ouder dan 65 jaar. Het aantal ouderen blijft toenemen. Volgens de huidige prognoses stopt de vergrijzingstrend pas na 2040.

Verdeling 65plus per leeftijdscategorie

Regionaal

Nederland vergrijst volgens cijfers van het CBS vooral aan de randen van het land. Waar van de totale bevolking 18% ouder is dan 65 jaar is dat in Zeeuws-Vlaanderen maar liefst 24%. Het is daarmee de meest grijze regio van Nederland.

Ook in andere regio’s aan de rand van het land is de vergrijzing goed zichtbaar. In Groningen, Drenthe, de Achterhoek, Limburg en Zeeland is meer dan twintig procent van de inwoners 65 jaar of ouder. De minst-grijze regio van Nederland is de relatief jonge provincie Flevoland. Daar is maar twaalf procent van de inwoners ouder dan 65 jaar.

Als er gekeken wordt naar absolute aantallen dan wonen er echter wel veel 65-plussers in het midden van het land. In de gemeente Amsterdam wonen inmiddels meer dan honderdduizend mensen van 65-jaar of ouder, terwijl dit in de hele provincie Zeeland ongeveer negentigduizend is.

Procentueel behoort Zeeland dus tot één van de meest vergrijsde regio’s van het land, maar in absolute getallen wonen er meer 65-plussers op andere plaatsen in Nederland.

Laat de vergrijzing je niet verrassen

Geen onderneming kan om de vergrijzingstrend heen. Naar verwachting zal Nederland pas na 2040 vergroenen. Laat je dus niet verrassen door de vergrijzing en toets of jouw producten en diensten aansluiten bij de wensen per generatie.

Wij helpen je hier graag bij. De experts van Generationjourney.nl staan voor je klaar met doelgroeponderzoek, propositie ontwikkeling en gerichte campagnes.

 

Stof tot nadenken

  • welk deel van je klantenbestand is ouder dan 50?
  • is je bereik evenwichtig verdeelt over de verschillende leeftijdscategorieën?
  • weet je per generatie welke wensen leven rondom jouw producten / diensten?
  • slaag je erin de jongste generatie 50-plussers te binden?
  • de vergrijzing loopt naar verwachting door tot 2040. Ben je klaar voor deze ontwikkeling?

Bereid je voor op de toenemende vergrijzing. Met de experts van GenerationJourney.nl.

Download het gratis ebook

Wat kan jouw organisatie leren van de kenmerken van verschillende generaties? Ontdek de kracht van de generation journey: download het gratis ebook met alle informatie.

Definities

De definitie van vergrijzing: dit is het proces waarbij naar verhouding steeds meer 65-plussers deel uitmaken van de totale bevolking.

De betekenis van dubbele vergrijzing: we spreken van dubbele vergrijzing wanneer niet alleen de groep ouderen een relatief groter aandeel vormt van de samenleving, maar dat daarnaast de gemiddelde leeftijd stijgt. Zo neemt het effect van de vergrijzing op twee manieren (dubbel) toe.

Wat wordt bedoeld met demografie: demografie is het vakgebied dat kwantitatieve kenmerken van een bevolking bestudeerd.

Wat is de definitie van levensverwachting? Het aantal jaren dat een persoon van een bepaalde leeftijd gemiddeld nog te leven heeft (gebaseerd op huidige statistieken).

 

In het kort

We spreken van vergrijzing als binnen de bevolking van een land het aandeel  ouderen stijgt. Direct effect hiervan is dat ook de gemiddelde leeftijd van inwoners van een land stijgt.