Home » Kennisbank » Onboarden: alles wat je moet weten

Onboarden: alles wat je moet weten

Onboarding van nieuwe medewerkers is een belangrijk proces. Het helpt niet alleen bij het wegwijs maken van personeel in een organisatie, maar draagt ook bij aan langetermijntevredenheid en productiviteit. Onboarden beperkt zicht niet tot het informeren over taken en verantwoordelijkheden. Het gaat ook om de kennismaking met bedrijfscultuur en -waarden.

Een effectief onboardingproces zorgt ervoor dat nieuwe werknemers zich welkom voelen om hun bijdrage aan het bedrijf te leveren. Dit bevordert de betrokkenheid en het bouwen aan een sterke basis voor toekomstige prestaties.

Enkele onderdelen bij onboarding zijn:

 • Wekken van eerlijke en reëele verwachtingen in arbeidsmarktcommunicatie
 • Zorg ervoor dat nieuwe medewerkers zich welkom voelen op hun eerste dag.
 • Communiceer duidelijk over bedrijfsprocessen, verwachtingen en cultuur.
 • Geef de nodige trainingen aan om de nieuwe medewerkers voor te bereiden op hun functie.
 • Bied ondersteuning en feedback gedurende de eerste maanden om de integratie te vergemakkelijken.
onboarden

Definitie onboarding

Er zijn verschillende definities van onboarding in omloop. Wij zetten er twee op een rij. Ieder met eigen accenten.

Onboarding is het traject dat een nieuwe medewerker doorloopt vanaf het moment van sollicitatie totdat hij of zij volledig is ingewerkt en productief kan werken. Het doel van onboarding is om de nieuwe medewerker zo snel mogelijk te laten integreren in de organisatie en te laten wennen aan de cultuur, de werkwijze en de collega’s.
(MKB Servicedesk)
Onboarding is het proces van het verwelkomen en integreren van nieuwe medewerkers in een organisatie. Het doel is om de medewerkers zo snel mogelijk productief te laten worden en zich thuis te laten voelen in de organisatie. (AFAS)

Let op: onboarding is niet hetzelfde als inwerken. Inwerken richt zich op het aanleren van de vaardigheden die nodig zijn om de functie uit te kunnen voeren, terwijl onboarding zich richt op de bredere integratie van de medewerker in de organisatie.

Het belang van onboarding

Onboarden is meer dan alleen een welkomstdag. Het is een proces dat de toon zet voor de betrokkenheid, productiviteit en het uiteindelijke succes van een medewerker binnen het bedrijf. 

Waarom onboarden belangrijk is:

 • Medewerkers krijgen de juiste informatie en tools om aan de slag te gaan.
 • Ze voelen zich welkom, gewaardeerd, onderdeel van het team.
 • Het verbetert de retentie en tevredenheid van medewerkers.
 • Verhoogt de betrokkenheid bij het werk en de loyaliteit aan de organisatie.
 • Soepel onboardingsproces gebruikt tijd effectief: de medewerker is sneller productief.

Het generatieperspectief bij onboarding

Bij onboarding van nieuwe medewerkers is het goed om oog te hebben voor de wensen en verwachtingen van verschillende generaties (generatie XYZ). Dit begrip draagt bij aan een soepele kennismaking in het bedrijf en bevordert de langetermijnbetrokkenheid. Een generatiegerichte aanpak zorgt ervoor dat alle nieuwkomers zich gewaardeerd en begrepen voelen. Ongeacht hun leeftijd en ervaring.

Om effectief in te spelen op de wensen van verschillende generaties, zijn er enkele kernpunten om naar te kijken:

Onboarden
 1. Voorkeur voor communicatiemiddelen
  waar jongere generaties wellicht de voorkeur geven aan digitale platforms, kunnen oudere werknemers meer waarde hechten aan persoonlijke interactie.
 2. Trainingsmethoden
  interactieve en gamified leermethodes kunnen resoneren met jongere medewerkers, terwijl traditionele leervormen beter kunnen aansluiten bij de voorkeuren van oudere generaties.
 3. Feedback en erkenning
  een balans vinden tussen regelmatige, informele feedback en meer formele evaluatiemomenten (waaronder eNPS meting) kan tegemoetkomen aan de uiteenlopende behoeften.

Door deze punten in acht te nemen tijdens het onboardingproces, kan een bedrijf een omgeving creëren die zowel inclusief als motiverend is. Dit verhoogt niet alleen de werktevredenheid over de gehele linie. Het versterkt ook de bedrijfscultuur door het omarmen van diversiteit in perspectieven en werkstijlen.

Voorbeeld van onboarding

De voorbeelden in onze kennisbank zijn gebaseerd op het fictieve softwarebedrijf Brym Tech.

Bij Brym Tech staat een effectief onboardingproces centraal in de strategie voor werknemerstevredenheid en -behoud. Nieuwe medewerkers worden vanaf de candidate journey ondergedompeld in een gestructureerde kennismaking met het bedrijf.

Er is veel aandacht voor richtlijnen, rollen, verwachtingen en de bedrijfscultuur. Dit zorgt voor een vlotte kennismaking en helpt nieuwelingen zich snel onderdeel van het team te voelen.

voorbeeld

Het onboardingprogramma bij Brym Tech is uniek door zijn aanpassingsvermogen aan verschillende leerstijlen en achtergronden. Interactieve sessies, gecombineerd met één-op-één mentorship, stellen nieuwe werknemers in staat om op hun eigen tempo te leren en zich aan te passen.

Voor nieuwe medewerkers is duidelijk hoe hun individuele ontwikkeling past binnen het collectieve succes van het bedrijf.

Meest gestelde vragen

Waarom is onboarden belangrijk?

Onboarden is onmisbaar. Het legt de basis voor het succes en de tevredenheid van nieuwe medewerkers binnen je organisatie. Een effectief onboardingsproces vermindert de stress van een nieuwe baan, verhoogt de betrokkenheid, verbetert de medewerkerstevredenheid en maakt de medewerker sneller productief.

Hoe lang duurt een onboardingsproces?

De duur van een onboardingsproces kan variëren afhankelijk van de organisatie en de rol – van een paar dagen tot enkele maanden. Neem de tijd die nodig is om. Sommige organisaties  hanteren een kortere periode waarin de nadruk ligt op training, het opbouwen van relaties en het aanpassen aan de bedrijfscultuur. Andere gaan uit van een meer uitgebreid proces voor de volledige integratie in complexe functies.

Hoe meet je het succes van een onboardingsproces?

Het succes van een onboardingsproces kan worden gemeten aan de hand van verschillende indicatoren, zoals:

 • de snelheid waarmee nieuwe medewerkers volledig productief zijn;
 • medewerkerstevredenheidsscores;
 • retentiepercentages;
 • feedback van nieuwe medewerkers over hun ervaring.

Enquêtes en interviews kunnen worden gebruikt om directe feedback te verzamelen. Prestatiebeoordelingen en betrokkenheidsmetingen bieden inzicht in de langere termijn effecten van het onboardingsproces.

Over de auteur

William Burghout is oprichter van marketingbureau Diversions en mede-ontwikkelaar van de Generation Journey-methodiek. Hij helpt organisaties actief in te spelen op de kansen en bedreigingen die de opkomst van nieuwe generaties met zich meebengen. William treedt regelmatig op als spreker op congressen en in workshops.

Wat is jouw vraagstuk?

Wij helpen je graag effectief te communiceren met verschillende generaties.