Home » Kennisbank » eNPS: alles wat je moet weten

eNPS: alles wat je moet weten

De afkorting eNPS staat voor employee Net Promoter Score. Het is een variant op de bekende NPS score, maar dan voor medewerkers. De score drukt uit hoe waarschijnlijk het is dat medewerkers je bedrijf zouden aanbevelen als werkplek aan vrienden of familie.

De eNPS is een eenvoudig, krachtig instrument om de loyaliteit van medewerkers te meten. Het is in de basis een single-item enquête die vraagt: “Hoe waarschijnlijk is het dat je [werkgever] zou aanbevelen aan een vriend of collega?” De antwoorden worden gescoord op een schaal van 0 tot 10.

Definitie eNPS

Er zijn verschillende definities van werknemerstevredenheid in omloop. Wij zetten er twee op een rij. Ieder met eigen accenten.

De eNPS score bereken je door het percentage promoters (medewerkers die hun werkgever een 9 of 10 geven) af te trekken van het percentage detractors (medewerkers die hun werkgever een 6 of lager geven).(Bain & Company)
De eNPS is een belangrijke indicator van de tevredenheid van medewerkers. Een hoge eNPS-score kan leiden tot een lager verloop van medewerkers, hogere productiviteit en meer tevreden klanten. (SHRM)

Het belang van de eNPS

De eNPS geeft een signaal af van de werknemers aan de werkgever. Het laat jou iets zien over de mate van betrokkenheid of tevredenheid. Het is belangrijk om te weten, want doe je iets goed? Dan wil je dat blijven doen. Kun je verbeteren, dan wil je ook weten waar en hoe.

Bij een hoge eNPS

 • Identificeer welke elementen bijdragen aan deze positieve score.
 • Zorg voor erkenning en beloning van teams of individuen die bijdragen aan een positieve werkcultuur en een gevoel van teamwork.
 • Zet in op het behoud van sterke punten door succesvolle projectervaringen te standaardiseren en te integreren in het dagelijkse werk.
 • Deel succesverhalen en best practices binnen de organisatie om te zorgen voor een brede adoptie van de factoren die bijdragen aan een hoge eNPS.
eNPS

Bij een lage eNPS

 • Voer een grondige analyse uit om de onderliggende redenen van de lage score te begrijpen. Dit kan door middel van vervolgenquêtes, focusgroepen of één-op-één gesprekken.
 • Ontwikkel een gedetailleerd actieplan om de geïdentificeerde problemen aan te pakken. Dit kan variëren van het verbeteren van de communicatie binnen het bedrijf tot het aanbieden van professionele ontwikkelingsmogelijkheden.
 • Voer de geplande verbeteringen uit en monitor de voortgang regelmatig. 
 • Communiceer openlijk over de genomen stappen en de effecten ervan op de werkomgeving.

Een hoge eNPS wijst op een positieve werkcultuur en een sterke verbondenheid met de organisatie. Dit heeft direct invloed op zaken als productiviteit, het behoud van talent en klanttevredenheid.

Kortom, eNPS is een krachtige indicator voor de gezondheid van je bedrijf van binnenuit.

Werken vanuit het generatieperspectief

Het begrijpen van de Employee Net Promoter Score (eNPS) is cruciaal voor het meten van werknemerstevredenheid binnen een organisatie. Maar om deze metingen effectief te laten zijn, is het essentieel om in te spelen op de diverse verwachtingen en behoeften van verschillende generaties werknemers.

Met een generatie-neutrale benadering ga je eraan voorbij dat niet iedere generatie dezelfde voorkeuren heeft. Zo kunnen babyboomers de voorkeur geven aan stabiliteit en erkenning, terwijl millennials en Gen Z mogelijk meer waarde hechten aan flexibiliteit en groeimogelijkheden. Ieder heeft een eigen employee journey.

Door rekening te houden met deze verschillen, kunnen bedrijven hun eNPS-strategieën verfijnen om een accurater beeld te krijgen van de werknemerstevredenheid.

Bij het analyseren van de eNPS is het belangrijk om de volgende aspecten te overwegen:

 • Waarden en motivaties – van werkzekerheid tot zingeving en impact.
 • Feedback en erkenning – van traditionele beoordelingsgesprekken tot continue, informele feedback.
 • Communicatievoorkeuren – van formeel e-mailgebruik tot informele chat-apps.

Probeer te voorkomen dat er een strijd tussen voorkeuren bestaat. Het helpt om in te zetten op het harmoniseren van de diverse wensen binnen een organisatie.

Voorbeeld van eNPS

De voorbeelden in onze kennisbank zijn gebaseerd op het fictieve softwarebedrijf Brym Tech.

Bij Brym Tech speelt de doorlopende analyse van de employee Net Promoter Score (eNPS) een cruciale rol in het bewaken van HR succes. Door regelmatig feedback van werknemers te verzamelen, kan het bedrijf snelle aanpassingen maken die aansluiten bij de behoeften en verwachtingen van het team.

voorbeeld

De inzichten verkregen uit de eNPS-analyse stellen Brym Tech in staat om proactief te reageren op uitdagingen voordat deze de bedrijfscultuur of het moreel negatief beïnvloeden. Bijvoorbeeld, door een dalende trend in de eNPS vroegtijdig te identificeren, kan het managementteam gerichte acties ondernemen om issues zoals werklastbalans of carrièremogelijkheden aan te pakken.

De inspanningen betalen zich uit: Brym Tech heeft een sterke employer value proposition ontwikkeld waardoor medewerkers zich gewaardeerd voelen.

Meest gestelde vragen

Wat is eNPS?

De eNPS, of employee Net Promoter Score, is een maatstaf die aangeeft in hoeverre medewerkers bereid zijn om hun werkgever aan te bevelen aan vrienden of kennissen. Het is gebaseerd op de vraag: “Op een schaal van 0 tot 10, hoe waarschijnlijk is het dat je [bedrijfsnaam] zou aanbevelen als een plek om te werken aan vrienden of familie?” Scores van 9-10 worden beschouwd als ‘promoters’, 7-8 als ‘passives’ en 0-6 als ‘detractors’. De eNPS wordt berekend door het percentage detractors af te trekken van het percentage promoters.

Waarom is eNPS belangrijk?

De eNPS is belangrijk omdat het een snelle en eenvoudige indicator biedt van de algemene werknemerstevredenheid en -betrokkenheid. Een hoge eNPS wijst op een positieve werkomgeving en een sterke bedrijfscultuur. Dit draagt bij aan hogere productiviteit, minder personeelsverloop, en betere prestaties van het bedrijf. Het helpt organisaties ook om gebieden voor verbetering te identificeren en de impact van wijzigingen in het personeelsbeleid te meten.

Hoe kan een organisatie de eNPS verbeteren?

Aandacht voor generatieverschillen kan organisaties helpen om de eNPS te verbeteren. Hiermee richten zij zich op een divers aanbod van strategieën die tegemoetkomen aan de unieke behoeften en verwachtingen van verschillende leeftijdsgroepen binnen het personeel.

Over de auteur

William Burghout is oprichter van marketingbureau Diversions en mede-ontwikkelaar van de Generation Journey-methodiek. Hij helpt organisaties actief in te spelen op de kansen en bedreigingen die de opkomst van nieuwe generaties met zich meebengen. William treedt regelmatig op als spreker op congressen en in workshops.

Wat is jouw vraagstuk?

Wij helpen je graag effectief te communiceren met verschillende generaties.