50plus marketing nieuwe stijl Onderzoek - Strategie - Creatie

Wil je inspelen op de toenemende vergrijzing in Nederland? Dan staan wij voor je klaar! Ons team helpt je een succes te maken van 50plus marketing.

50plus marketing

Zo bereiken wij de 50plusser:

Onderzoek

Betere inzichten dankzij vernieuwend onderzoek.

Geen groep zo divers als 50plus. Wij maken wensen en drijfveren inzichtelijk. 

Lees meer

Strategie

De match tussen de wensen van je doelgroep en jouw organisatie.  

We vertalen kansen naar concrete communicatie en campagnes.

Lees meer

Creatie

Effectieve communicatiemiddelen gericht op jouw doelgroep. 

Van commercial tot online campagne. Wij ontwikkelen effectieve communicatie voor jou. 

Lees meer

In de praktijk

Klanten rekenen op ons bij:

de ontwikkeling van producten en diensten

realisatie en optimalisatie van campagnes

kwantitatief en kwalitatief onderzoek 

opleiding en inspiratie 

Leef je pensioen Achmea

Achmea Pensioenservices: 7 jaar contentmarketing, ontwikkeling website en online pensioencursus

Rode Kruis

Rode Kruis: proposities, online magazines, advertenties (online en offline)

De Mond Niet Vergeten

De Mond Niet Vergeten! Multimediale voorlichtingscampagne (radio, PR, online)

klantervaringLeeftijd is bij 50-plussers een slechte voorspeller van gedrag. 

5 STAPPEN OM TE STARTEN MET 50PLUS MARKETING

50plus marketing is een breed en weinig concreet begrip. Waar begin je wanneer je met jouw organisatie oudere doelgroepen wilt aanspreken en wilt inspelen op de toenemende vergrijzing in Nederland?

De volgende vijf stappen zijn een goed vertrekpunt.

 • 1. Doel

  Wat is je doel, wat wil je bereiken?

 • 2. 50plus

  Welke groep binnen 50plus wil je bereiken? 

 • 3. Drijfveren

  Wat drijft je doelgroep? Wat wil ze bereiken?

 • 4. Propositie

  Welke voordelen kun je bieden aan jouw doelgroep?

 • 5. Strategie

  Uitwerking van je communicatie- en campagneplan. 

1 - Doel

Iedere organisatie heeft doelstellingen. Deze kunnen commercieel, maar ook communicatief zijn. Gericht op de korte of lange termijn.

Bij 50plus marketing is een goede definitie van groot belang. Als je weet wat je wilt bereiken, kun je ook bepalen wat nodig is om op dit gewenste punt te komen.

Een goed eerste startpunt is een verdeling van doelstellingen in termen van Kennis, Houding en Gedrag.  Een eenvoudig voorbeeld van een nieuwe aanbieder van elektrische fietsen.

VOORBEELD

 • Kennis: de doelgroep kent ons merk en weet dat we elektrische fietsen aanbieden
 • Houding: de doelgroep beschouwt onze fietsen als 'betrouwbaar' en 'het overwegen waard'
 • Gedrag: de doelgroep maakt een proefrit en koopt een fiets

Je ziet: een eerste raamwerk van doelstellingen kan op verschillende onderdelen verder worden verdiept. Belangrijk is dat de relatie zichtbaar is. Zonder stappen te zetten op Kennis en Houding zal gewenst gedrag niet snel vertoond worden.

2 - 50plus

We komen nu bij de kern van 50plus marketing. Wie wil je eigenlijk bereiken? In Nederland is sinds 2019 de helft van de volwassenen 50 jaar of ouder. Daarom kunnen we gerust stellen dat dé 50-plusser niet bestaat. Net zoals dat er ook geen definitie van de doelgroep "50-min" te geven is.

50plus-gezichten

Als je twijfelt, kijk dan naar de verschillende gezichten van 50+. Dat de leeftijden oplopen van 50+, 60+, 70+ tot 80+ is nog het minst interessant. Ook levensfase, ouderdomskenmerken, houding ten opzichte van ouder worden etc verschillen.

Scherpe keuzes maken

Het is van belang binnen iedere generatie of leeftijdsgroep een verdere verdieping te zoeken, bijvoorbeeld op basis van consumentengedrag. Een verkenning van de doelgroep en het kiezen van een geschikt segment is een essentiële stap in seniorenmarketing.

VOORBEELD

De eerder genoemde maker van elektrische fietsen kan kiezen: richten we ons op fitte plussers die de fiets gebruiken voor uitstapjes en toerritten? Of op plussers met bewegingsklachten die een elektrische fiets meer zien als hulpmiddel?

Download het gratis ebook

Wat kan jouw organisatie leren van de kenmerken van verschillende generaties? Ontdek de kracht van de generation journey: download het gratis ebook met alle informatie.

3 - Drijfveren

Wanneer je een beeld hebt van de 50plusser die je wilt bereiken, dan is het van belang de drijfveren en motieven van je toekomstige klanten in kaart te brengen. Wat drijft hen, hoe staan ze in het leven? Willen ze blijven werken, ook als ze de 67 al zijn gepasseerd? Blijven ze kritisch of vinden ze het juist prettig als collectieve keuzes worden gemaakt?

Gericht onderzoek (algemeen of gericht op je customer journey) levert waardevolle inzichten op dit terrein. Bedenkt dat algemene onderzoeken zelden 1-op-1 van toepassing zijn voor jouw organisatie. Verdiepend onderzoek is meestal gewenst.

VOORBEELD

Terug naar de maker van elektrische fietsen. Achter de keuze voor een elektrische fiets kan bijvoorbeeld een drijfveer als 'ik wil zelfstandig blijven' schuilen. Zo'n inzicht laat je anders kijken naar het belang van rij-eigenschappen, accucapaciteit en service.

4 - Propositie

Je weet nu wat je wilt bereiken, welke groep 50plussers je wilt aanspreken en welke drijfveren leven bij deze doelgroep. Nu is het tijd te bepalen of je aanbod daarbij aansluit.

Een propositie is je belofte aan de markt. Een goede propositie kent verschillende lagen. Het is verstandig niet alleen een product of dienst te presenteren (bijvoorbeeld een elektrische fiets). Onderscheidend vermogen bewijs je door specifieke voordelen uit te lichten en eventuele bezwaren weg te nemen.

VOORBEELD

Wil de maker van elektrische fietsen aansluiten bij de drijfveer 'Ik wil zelfstandig blijven'? Dan kan een aanvullende dienst als hulpdienst-bij-pech of beter: preventief onderhoud dit gevoel van zelfstandigheid versterken.

5 - Strategie

Combineer nu je inzichten over je doelgroep met de diensten die je wilt leveren. Op welke punten sluit je naadloos aan bij de actuele wensen en op welke onderdelen is een stapje extra gewenst?

Wanneer het aanbod in orde is, kun je een start maken met communicatieplannen. Met welke boodschap wil je de 50plusser overhalen om voor jouw product te kiezen en welke kanalen zijn daar geschikt voor? Al deze zaken verdienen een plek in het strategisch plan.

VOORBEELD

De startende aanbieder van elektrische fietsen kan kiezen voor een stapsgewijs groeiplan. Regionale radiospots dragen bij aan gericht bereik binnen de doelgroep en zorgen voor vertrouwen. Gerichte online campagnes zorgen voor de directe conversie naar proefritten en aankopen.

Nieuwe stap in 50plus marketing

Tijd voor een nieuwe impuls? Specialist Diversions helpt je om 50plus marketing succesvol vorm te geven. We werken zowel voor A-merken als startups. Neem contact op. We laten graag zien wat we voor je kunnen betekenen.

Meest gestelde vragen

Lang werd 50plus marketing puur gezien als een methode om ouderen te bereiken. Dat is sterk veranderd. Er zijn zoveel 50plussers dat je nu een onderscheid kunt maken tussen verschillende generaties en levensfasen (senior, ouderdom, late ouderdom). Er zijn drie niveaus van 50plus marketing. Hierbij worden doelgroepgerichte acties uitgezet op communicatie-, propositie- of business modelniveau.