Home » Blog » Zorgeloos omgaan met Corona? Daar moet je oud voor zijn!

Zorgeloos omgaan met Corona? Daar moet je oud voor zijn!

Menselijk gedrag is vaak voorspelbaar. Maar we laten ons er toch door verrassen. Dat zien we ook weer in tijden van Corona. Eerst domineerden berichten over jongeren de media. Zij zouden zich niet houden aan voorschriften, gaan laks met risico’s om, etc. Groot is de verbazing nu blijkt dat ook veel mensen uit de risicogroep (65+) massaal zelf hun plan trekken en de buitenlucht opzoeken. Wat is hier aan de hand?

RTL Nieuws schreef er een mooi bericht over: veel kinderen maken zich zorgen om hun 65+ ouders. Het is bekend dat zij een risicogroep vormen. Maar handelen ze hier ook naar? In de praktijk blijkt het antwoord vaak ‘nee’ te zijn. 

Natuurlijk is er een grote groep ouderen die wel vrijwillig voor het pad van een vrijwillige lockdown kiest. Maar er is ook een substantiële groep actief op zoek naar een verzetje en gezelligheid buitenshuis. RTL interviewde Han, die ook faam verwierf in Zondag met Lubach.

Han zie je op 2.05

Waarom zoek je actief het risico op? Wat ligt aan deze houding ten grondslag? We zien een aantal punten terugkomen die we typerend voor babyboomers kunnen noemen. We zetten er drie op een rij. 

1. Het gevoel dat niemand meer luistert

“Mensen die niet met ouderen spreken, begrijpen ons niet.” In dit citaat lees je wat we bij herhaling in generatieonderzoek met babyboomers tegenkomen. 

We kunnen de babyboomers in vele opzichten beschouwen als een succesgeneratie. De belangen van deze groep zijn altijd warm verdedigd. Door politiek, werkgevers en bedrijfsleven.

Maar de tijden veranderen. Na pensionering nam de aandacht af. En dat steekt. Er leeft veel frustratie op dit terrein: “Als Rutte eerst met mij had gesproken, had hij er wel anders over gedacht.” Je ongehoord voelen leidt snel tot weerstand. 

Onderschat dit sentiment niet: je ziet het bij herhaling terug bij deze generatie.

hoe ouderen omgaan met corona voorschriften

2. Wie ben jij om mij te vertellen dat….

Babyboomers staan ook wel bekend als de protestgeneratie. Tijdens hun leven hebben ze met regelmaat verzet getoond tegen gezag van bovenaf.

De ongeschreven regels van de verzuiling, de sterk hiërarchische verhoudingen op de werkvloer, bemoeienis van de overheid: de protestgeneratie kwam er onvermoeibaar tegen in opstand. Vaak met succes.

Nu de overheid op lang niet vertoonde wijze voorschrijft wat wenselijk is en wat niet, activeert dit een oud instinct. “We worden betutteld!” Gevolg: protest!

3. Zelf je keuzes maken

Nummer 3 is de basisdrijfveer van de babyboomer: de wens zelf regie te hebben over je leven. Je wilt zelf oordelen over een situatie, ook als je niet deskundig bent. En je neemt vervolgens zélf maatregelen. 

Je ziet dit prachtig terug in het RTL-interview. De man leeft voorzichtiger dan normaal (vindt hij zelf). En hij is niet van plan daar verdere stappen in te zetten.

De genoemde onderbouwing van deze keuze (eenzaamheid voorkomen & wandelen is gezond) heeft waarschijnlijk weinig waarde. Het zijn typische gelegenheidsargumenten.

Breingeheimen

In ons boekje ‘Breingeheimen’ lees je alles over de breinautomatismen die veel van ons gedrag bepalen.
Vraag gratis de preview van het boekje aan >

Vraag je een mens naar het ‘waarom’ van zijn/haar gedrag, dan hoor je vaak een opsomming van rationele verklaringen. Terwijl we van Kahneman weten dat de meeste beslissingen die we nemen helemaal niet doordacht, maar bij impuls genomen zijn. 

Gelegenheidsargumenten kun je snel herkennen. Ook in dit geval. Dat ratio de boventoon zou voeren zie je niet terug in de lichaamstaal en toon van communicatie van de man. Hier is het emotie die de boventoon voert!

Omgaan met stereotyp gedrag

Nogmaals: niet iedere babyboomer verzet zich tegen voorschriften. Dit hangt sterk samen met de temperamenten van mensen. Daarom moet je er gericht op inspelen. 

De schaal waarop de overheid nu in tijden van Corona moet communiceren laat weinig ruimte voor maatwerk. Maar als de crisis voorbij is: denk dan ook nog eens aan Han van RTL.

Hoe zou hij denken over je producten en dienstverlening? En zijn er mogelijkheden om hem een prettiger gevoel te geven?

Over de auteur

William Burghout is oprichter van marketingbureau Diversions en mede-ontwikkelaar van de Generation Journey-methodiek. Hij helpt organisaties actief in te spelen op de kansen en bedreigingen die de opkomst van nieuwe generaties met zich meebengen. William treedt regelmatig op als spreker op congressen en in workshops.

Wat is jouw vraagstuk?

Wij helpen je graag effectief te communiceren met verschillende generaties.