Home » Blog » Vergrijzing in beeld

Vergrijzing in beeld

Vergrijzing in beeld: vooral de randen van Nederland worden oud

Nederland vergrijst in sneltreinvaart. Op dit moment is 19 procent van de Nederlanders ouder dan 65. In 2030 zal hun aandeel zijn gestegen tot 23 procent. Vooral het aantal 80-plussers groeit sterk. Over 11 jaar zullen er 1,2 miljoen mensen ouder zijn dan 80, nu zijn dat er nog 800.000. De toegenomen levensverwachting en de naoorlogse geboortegolf zijn de belangrijkste oorzaken voor de almaar ouder wordende bevolking.

Aantal 65-plussers
De regionale verschillen zijn groot, blijkt uit een animatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Enkel in de grotere steden blijft de bevolking nog relatief jong, maar in verreweg het grootste deel van het land stijgt het aantal 65-plussers tot boven de 18 procent.

De randen van Nederland zijn bovengemiddeld vergrijsd. De regio’s met naar verhouding de meeste 65-plussers zijn Zeeland, het noorden en oosten van de provincie Groningen, Drenthe, de Achterhoek en grote delen van Limburg. Daar zien we veelal percentages van boven de 22 procent.

Vooral in de vier grote steden en de provincie Flevoland blijft het aandeel 65-plussers beperkt. In de agglomeratie Den Haag is het aantal 65-plussers zelfs gedaald in de afgelopen 20 jaar. Flevoland kent met 12 procent het laagste aandeel mensen boven de 65.

Geboortecijfer
Kijken we naar het aantal kinderen dat geboren wordt dan zien we een omgekeerd beeld. De kaart van Nederland kleurt steeds lichter, wat wil zeggen dat het aantal geboortes per duizend inwoners afneemt. Flevoland is ook nu de uitzondering op de regel. In de jonge provincie worden relatief veel kinderen geboren.

vergrijzing in Nederland

In 2017 werden er in totaal in Nederland nog maar 170.000 kinderen geboren. Dat is het laagste aantal sinds het vorige dieptepunt begin jaren tachtig. Dat cijfer daalt snel. Werden er in 2016 nog 46 kinderen per duizend vruchtbare vrouwen (van 15 tot 50 jaar) geboren, in 2017 waren dat er nog maar 45,2.

Het zal niet als een verrassing komen dat in studentensteden relatief weinig kinderen worden geboren, terwijl de bible belt gemiddeld een hoog geboortecijfer kent. In Urk worden de meeste kinderen geboren. Daar bedraagt het geboortecijfer maar liefst 82,3. Daarna volgen de christelijke gemeenten Neder-Betuwe en Staphorst.

Demografische druk
Derde cijfer dat door het CBS inzichtelijk wordt gemaakt in een animatie is de demografische druk. Dit is het aantal mensen tussen de 0 en 20 jaar en van 65 jaar en ouder bij elkaar opgeteld in verhouding tot het aantal 20- tot 65-jarigen. Daarmee krijg je inzicht in het aantal werkenden ten opzichte van het aantal niet-werkenden.

Op de kaart is goed te zien hoe de demografische druk bijna overal in Nederland in enkele decennia sterk is toegenomen. Vooral aan de randen van Nederland is de demografische druk hoog. Behalve Flevoland vormen ook alle grotere steden een uitzondering. Van Den Bosch tot Groningen en van Amsterdam tot Enschede, in de steden is de demografische druk een stuk lager dan in de rest van het land.
vergrijzing en demografische druk

Het CBS maakt in haar animaties duidelijk hoe sterk Nederland vergrijst. De grote groep ouderen drukt steeds meer hun stempel op de Nederlandse samenleving. Of het nu gaat om hun stem bij de verkiezingen, hun koopgedrag of hun vrijetijdsbesteding, op veel vlakken hebben ze andere voorkeuren dan jongere Nederlanders.

Weten hoe u met uw organisatie kunt inspelen op de opkomst van een nieuwe generatie ouderen? Vraag dan het gratis ebook Generation Journey aan.

Over de auteur

William Burghout is oprichter van marketingbureau Diversions en mede-ontwikkelaar van de Generation Journey-methodiek. Hij helpt organisaties actief in te spelen op de kansen en bedreigingen die de opkomst van nieuwe generaties met zich meebengen. William treedt regelmatig op als spreker op congressen en in workshops.

Wat is jouw vraagstuk?

Wij helpen je graag effectief te communiceren met verschillende generaties.