Home » Kennisbank » Verandermanagement: alles wat je moet weten

Verandermanagement: alles wat je moet weten

Welke methoden en processen zet je als organisaties in om veranderingen in de bedrijfsvoering te begeleiden? Dat is de vraag die bij verandermanagement centraal staat. Er zijn veel opties beschikbaar. Deze variëren van het implementeren van nieuwe technologieën, het herstructureren van bedrijfsprocessen tot het aanpassen aan nieuwe marktvoorwaarden.

Het doel van verandermanagement is om veranderingen soepel en efficiënt door te voeren, terwijl de negatieve impact op werknemers en andere betrokkenen geminimaliseerd wordt. Een effectief verandermanagementproces omvat meerdere stappen, van de planning en voorbereiding van de verandering tot de implementatie en nazorg.

Het betrekt actief de mensen die beïnvloed worden door de verandering, biedt training en ondersteuning waar nodig, en evalueert het succes van de verandering na implementatie.

De sleutel tot succesvol verandermanagement ligt in duidelijke doelstellingen. Van daaruit kan gewerkt worden aan heldere communicatie en betrokken leiderschap.

Kernpunten van succesvol verandermanagement:

 • Duidelijke doelstellingen
  Zorg ervoor dat de doelen van de verandering goed gedefinieerd en meetbaar zijn. Laat wel ruimte om bij te sturen. Dat is nodig, want processen lopen altijd anders dan je vooraf denkt.
 • Goede communicatie
  Houd alle betrokkenen geïnformeerd over wat de verandering inhoudt, waarom het nodig is en hoe het zal worden uitgevoerd.
 • Betrokken leiderschap
  Leiders moeten voorop lopen in het proces, ondersteuning bieden en het goede voorbeeld geven.
 • Training en Ondersteuning
  Bied de nodige training en middelen aan degenen die door de verandering beïnvloed worden, om een soepele overgang te waarborgen.
 • Evaluatie
  Meet het succes van de verandering en maak aanpassingen waar nodig om de gestelde doelen te bereiken.
verandermanagement

Definitie verandermanagement

Er zijn veel verschillende definities van verandermanagement in omloop. Wij zetten er drie op een rij. Ieder met eigen accenten.

Verandermanagement is het systematisch beïnvloeden van individuen, teams en organisaties om gewenste veranderingen te realiseren. (Nyenrode)
Verandermanagement is het proces van het leiden en beheren van verandering binnen een organisatie, met als doel de beoogde doelstellingen te bereiken. (McKinsey)
Verandermanagement is de toepassing van een gestructureerde aanpak en hulpmiddelen om mensen te helpen wennen aan en te werken met veranderingen in hun werkomgeving. (Prosci)

Het belang van verandermanagement

Het belang van verandermanagement kan niet genoeg benadrukt worden in de dynamische wereld van vandaag. Stilstand is achteruitgang. Succesvol verandermanagement is nodig om het succes van organisaties te borgen (of herstellen).

ttechnologieën, markten en consumentenvoorkeuren veranderen voortdurend. Effectief verandermanagement biedt bedrijven de flexibiliteit en veerkracht die nodig zijn om competitief te blijven.

Niets duurt voort behalve verandering.

Plato – filosoof (427 v.Chr)

Door middel van verandermanagement kunnen organisaties strategische initiatieven implementeren, processen verbeteren, en culturele verschuivingen begeleiden met minimale verstoring en weerstand.

Het belang hiervan is tweeledig: enerzijds zorgt het voor een gestructureerde aanpak bij het invoeren van veranderingen, wat de kans op succes vergroot. Anderzijds helpt het bij het beperken van de negatieve impact op de betrokkenheid en productiviteit van werknemers.

In essentie faciliteert verandermanagement niet alleen de groei en aanpassing van bedrijven aan nieuwe omstandigheden. Het waarborgt ook het welzijn van iedereen die door de veranderingen wordt beïnvloed.

Het generatieperspectief op verandermanagement

Bij verandermanagement is het verstandig rekening tehouden met de wensen die spelen bij verschillende generaties. Dat vraag om generatiemanagement. Verschillende generaties brengen unieke perspectieven, ervaringen en voorkeuren mee naar de werkvloer.

Het erkennen en integreren van deze verschillen kan het verschil maken tussen succes en falen bij veranderinitiatieven. Enkele cruciale aspecten die vragen om aandacht:

 • Intrinsieke motivatie
  Medewerkers met een lange ervaring hebben vaak meer moeite het verleden los te laten. Jonge generaties zien meer voordelen in nieuwe manieren van werken. Het is belangrijk van deze energie gebruik te maken.
 • Communicatiestijlen
  Babyboomers geven misschien de voorkeur aan face-to-face gesprekken, terwijl millennials en Gen Z efficiënter communiceren via digitale platforms.
 • Werkvoorkeuren
  Gen X-medewerkers waarderen balans tussen werk en privéleven, terwijl Gen Z zoekt naar flexibiliteit en zinvol werk.
 • Leerstijlen
  Traditionele trainingssessies kunnen resoneren met oudere generaties, terwijl jongere generaties de voorkeur geven aan interactieve en digitale leerplatforms.
verandermanagement

Door deze factoren te integreren in het verandermanagementproces, kunnen leiders een inclusieve omgeving creëren die alle generaties aanspreekt. Dit leidt niet alleen tot hogere betrokkenheid en tevredenheid onder medewerkers maar ook tot een soepelere en succesvollere implementatie van veranderingen.

Het uiteindelijke doel is om een cultuur van continue verbetering en innovatie te bevorderen. Zodat iedere generatie zich gewaardeerd en gehoord voelt.

Voorbeeld van verandermanagement

De voorbeelden in onze kennisbank zijn gebaseerd op het fictieve softwarebedrijf Brym Tech.

Brym Tech is sterk gegroeit in het bieden van cloudoplossingen. Daarbij kwam het voor een aanzienlijke uitdaging bij de technologische ontwikkelingen te staan. De marktvraag veranderde sneller dan het bestaande productaanbod kon bieden.

Verandermanagement kwam hoog op de agenda te staan. Doel: versnellen van innovatie en het verbeteren van klantgerichtheid. Dit proces begon met een grondige herziening van ontwikkelingsprocessen, de implementatie van agile en een sterke focus op gebruikers- en werknemersfeedback om de productontwikkeling te sturen.

voorbeeld

De sleutel tot hun succes lag in de effectieve communicatie en betrokkenheid van alle medewerkers. Brym Tech organiseerde workshops en trainingen. Niet alleen om de nieuwe werkwijzen aan te leren, maar ook om een cultuur van openheid en samenwerking te bevorderen.

Het management benadrukte het belang van ieders rol in deze transitie en zorgde ervoor dat medewerkers zich gewaardeerd en onderdeel van de verandering voelden. Door deze benadering werd weerstand tegen verandering geminimaliseerd en ontstond er een breed gedragen enthousiasme voor de nieuwe richting van het bedrijf. Het is nu een onderdeel van de totale employer branding.

Binnen een jaar na de start van het verandermanagementproces rapporteerde Brym Tech niet alleen een aanzienlijke stijging in productinnovatie en klanttevredenheid, maar ook een verbeterde interne samenwerking en medewerkersbetrokkenheid. De afvlakkende groei werd omgezet in een nieuwe, sterke groeicurve.

Meest gestelde vragen

Wat is verandermanagement?

Verandermanagement helpt individuen, teams en organisaties om van de huidige situatie naar een gewenste toekomst te gaan.

Dit proces omvat planning, implementatie, beheer en evaluatie van veranderingen.

Het doel is om de organisatie te verbeteren, aanpassingen effectief door te voeren, weerstand te minimaliseren en maximale betrokkenheid van alle stakeholders te creëren.

Waarom is verandermanagement belangrijk?

Verandermanagement is belangrijk omdat het organisaties helpt om effectief om te gaan met veranderingen. Zo kunnen ze concurrerend blijven in een snel veranderende wereld. Het zorgt voor een gestructureerde aanpak van verandering, vermindert weerstand tegen verandering, verhoogt de betrokkenheid van medewerkers en vergroot de kans op succesvolle implementatie van veranderingen.

Wat zijn de grootste uitdagingen bij verandermanagement?

De grootste uitdagingen bij verandermanagement:

Omgaan met weerstand

 • Communicatie
 • Effectief communiceren van de veranderingen.
 • Duidelijk maken van de redenen voor de verandering.

Onzekerheid

 • Omgaan met van de onzekerheden die met verandering gepaard gaan.
 • Duidelijkheid en perspectief bieden.

Duurzaamheid

 • Waarborgen van de duurzaamheid van de doorgevoerde veranderingen.
 • Verankering van de verandering in de cultuur en processen van de organisatie.

Over de auteur

William Burghout is oprichter van marketingbureau Diversions en mede-ontwikkelaar van de Generation Journey-methodiek. Hij helpt organisaties actief in te spelen op de kansen en bedreigingen die de opkomst van nieuwe generaties met zich meebengen. William treedt regelmatig op als spreker op congressen en in workshops.

Wat is jouw vraagstuk?

Wij helpen je graag effectief te communiceren met verschillende generaties.