UNIE KBO

Gezondheidszorg, inkomen en wonen; dat zijn de drie belangrijkste peilers waar ouderen zich mee bezighouden. Unie KBO probeert hier zoveel mogelijk op in te spelen. Vernieuwing is hierin het codewoord volgens Arno Heltzel, communicatieadviseur van de ouderenorganisatie. Bij alle projecten is de vernieuwende insteek daarom ook terug te zien.

Dienstenservice

De seniorenorganisatie is met haar 200.000 leden de grootste van Nederland. Met als belangrijkste taak het behartigen van de belangen van haar leden. De leden, die allemaal 50+ zijn, worden vaak door andere leden gesteund of begeleid bij een project. ‘De dienstenservice is een van de belangrijkste aspecten van de Unie KBO’, vertelt Arno Heltzel van de ouderenorganisatie. Met deze service worden leden geholpen door andere leden bij klussen die ze lastig vinden. Bijvoorbeeld het invullen van een belastingformulier. Heltzel: ‘Veel ouderen vinden hulp vragen lastig. Hulp vragen van een andere oudere is vaak makkelijker. Zo wordt het laagdrempeliger om iemand in te schakelen.’ Aan de dienstenservice werken bijna 4000 leden van de ouderenorganisatie mee.

Veilig thuis

Doordat er veel ouderen zelf actief zijn binnen de Unie KBO, is de organisatie goed op de hoogte wat er speelt in de levens van de oudere generatie in Nederland. ‘We proberen te kijken wat actuele struikelblokken zijn in de levens van ouderen en hierop in te spelen’, vertelt Heltzel. Veel ouderen voelen zich de laatste jaren niet veilig in hun eigen huis. Met de dienstenservice van de Unie KBO kunnen leden teams inschakelen die hun huizen komen controleren op veiligheid.

Er wordt dan gekeken of het huis is bestand tegen inbraken. Maar er wordt ook gekeken of er geen plekken in het huis zijn waar ouderen blessures kunnen oplopen. Met zulke projecten speelt de Unie KBO in op de levens van ouderen.

KBO-tablet

‘Ouderen zitten niet meer in de digitale running’, vertelt Heltzel. Volgens hem gaat de digitale ontwikkeling enorm achteruit wanneer ouderen niet meer werken. ‘Ze werken minder met apparatuur, maar kunnen ook minder makkelijk vragen stellen aan een collega op de werkvloer bijvoorbeeld’. Dit gaf aanzet voor de start van een van de grootste projecten van de Unie KBO: de KBO-tablet. Heltzel: ‘Met dit project willen we ouderen betrokken maken met het internet en alles daaromheen’. Ouderen kunnen een speciale, al geïnstalleerde, tablet kopen bij de Unie KBO. Alle apps die ze nodig hebben zijn al geactiveerd op het tablet. ‘Op deze manier hoeven ouderen niet zelf op zoek te gaan naar alle benodigdheden voor hun tablet’, legt Heltzel uit. Ook krijgen de ouderen na het kopen van het digitale apparaat een uitleg aan huis, zodat ze het meteen zelf kunnen gebruiken.

De KBO-tablet zorgt voor een groot sociaal netwerk voor ouderen. Met de tablet kunnen ze zien welke ouderen in Nederland nog meer zo’n tablet hebben. Heltzel: ‘Dit is met beeldbellen, FaceTime, bijvoorbeeld heel handig. Ouderen stappen niet zo makkelijk in de auto. Op deze manier kunnen ze oude vrienden die aan de andere kant van Nederland wonen makkelijk (dagelijks) spreken’.

Zorg op afstand

Maar ook de zorg richt zich op deze groep ouderen met tablet. Beeldbellen met de huisarts is iets wat steeds meer gebeurt. Ook kijkt de verpleegkundige in het ziekenhuis via de camera van de tablet makkelijk mee als een oudere zijn of haar stoma verwisselt. De verpleegkundige kijkt of het goed gaat en geeft mogelijk tips. ‘Op deze manier hoeven oudere patiënten veel minder vaak langs de arts, omdat steeds meer artsen ook communiceren via de tablet.’ Sommige ziekenhuizen zijn al zo ver met deze ontwikkelingen dat ook lichamelijke onderzoeken via de tablet kunnen plaatsvinden. Heltzel: ‘In een aantal ziekenhuizen kunnen artsen lichaamswaarden van een chronisch zieke patiënt aflezen vanaf de computer. Dan hoeft de patiënt niet meer zo vaak het ziekenhuis te bezoeken.’ Op dit moment hebben ruim duizend ouderen in Nederland een tablet van de Unie KBO. Het ministerie van Volksgezondheid wil dat over vijf jaar zorg op afstand voor alle ouderen is gerealiseerd. Heltzel: ‘De Unie KBO is daarom met het ministerie in overleg over mogelijke subsidies, zodat het voor alle ouderen mogelijk is om een tablet aan te schaffen’.

De vergrijzing is een actueel verschijnsel in Nederland. Heltzel: ‘Tot 2035 zit de vergrijzing nog in de lift. Als ouderenorganisatie moeten we dus goed inspelen op deze enorme groep ouderen die alleen maar groter wordt’. Op medisch vlak wil de Unie KBO zich nog verder ontwikkelen vertelt Heltzel. ‘Ziekenhuizen zijn vaak niet gericht op ouderen. We zijn nu bezig om in kaart te brengen hoe ‘ouder-vriendelijk’ de Nederlandse ziekenhuizen eigenlijk zijn en we geven deze ziekenhuizen dan een keurmerk’. Bij onderzoeken zoals deze wordt gelet op de ontslagprocedure in ziekenhuizen; worden ouderen wel goed opgevangen? Maar ook afspraken in het ziekenhuis kunnen voor ouderen veel praktischer worden ingedeeld, zodat ze niet dagelijks langs een arts hoeven.

De Unie KBO zit niet stil en blijft kijken hoe de vraag van ouderen het best beantwoord kan worden. Actief betrokken zijn bij de oudere generatie in Nederland en kijken door de ogen van een senior zijn daarbij erg belangrijk. In de toekomst kan dus zeker meer worden verwacht van de grootste ouderenorganisatie van Nederland.

Download het gratis ebook

Wat kan jouw organisatie leren van de kenmerken van verschillende generaties? Ontdek de kracht van de generation journey: download het gratis ebook met alle informatie.