Home » Arbeidsmarktcommunicatie » Teamwork met alle generaties

Teamwork met alle generaties

Bedrijven besteden steeds meer aandacht aan het werven van de Generatie Z. Dat is de generatie geboren tussen 2000 en 2015. Als de organisatie maar Generatie Z-proof is – zo is de gedachte – dan lukt het vast om jong talent aan te trekken en binnen te houden. Maar is deze generatie-focus verstandig? 

Op de werkvloer zijn inmiddels vier generaties actief, die allemaal anders tegen werkgeluk en hun carrière aankijken. In het artikel Generatie Z Engagement: Nieuwsgierigheid is Belangrijk schrijft auteur Twan Paes it dat bedrijven zich niet moeten blindstaren op de verschillen, maar juist moeten kijken welke samenwerkingsmogelijkheden verschillende generaties op de werkvloer te bieden hebben. En wat dus met elkaar gemeen hebben. 

Laat verschillende generaties met elkaar samenwerken

In plaats van vol in te zetten op de werving van Generatie Z, is het volgens Paes beter om je als organisatie te focussen op diversiteit op de werkvloer. Iedere generatie levert zijn eigen, unieke bijdrage.

Door werknemers van verschillende generaties met elkaar te laten samenwerken, creëer je dynamische teams met meerwaarde. 

teamwork

Van managers vraagt deze samenwerking wel wat meer. Het kan lastig zijn om generatie XYZ succesvol met elkaar te laten samenwerken. Maar volgens Paes is dat probleem te tackelen door teamcoaching.

Geef de samenwerking veel aandacht en benadruk hoe de verschillende generaties van elkaar kunnen leren. De verschillen tussen de generaties zijn groot, maar als ze van elkaar weten hoe ze elkaar aanvullen, pakt een onderlinge samenwerking vaak heel goed uit. 

Sturen op teamwork versterkt de employer value proposition en leidt tot meetbare resultaten, bijvoorbeeld in de vorm van een eNPS.

Maak generaties nieuwsgierig naar elkaar

Omdat generaties onderling veel verschillen, kan dat binnen een team soms leiden tot onrust en tegenstrijdigheden. Een goede oplossing voor dit probleem is het stellen van een duidelijk gezamenlijk doel, zodat alle neuzen dezelfde kant op staan.

Wat de samenwerking ook ten goede komt, is de nieuwsgierigheid van de verschillende generaties naar elkaars denkwijze en leven. 

Paes geeft een voorbeeld. Hij stelt dat de Generatie Z opgoeit met de onbegrensde mogelijkheden van het internet. Voor Generatie X zijn het juist die ontwikkelingen die soms nog maar moeilijk bij te benen zijn.

Sturen op teamwork

Vooral de jongere generaties vinden het fijn als oudere generaties interesse tonen in hun leefwereld en interesses. Voor hen werkt dit heel motiverend. Zorg er daarom voor dat er binnen de teams ruimte is om nieuwsgierig te zijn naar elkaars leven. Dat draagt bij aan de werknemerstevredenheid.

Bedrijven onderschatten de kracht van nieuwsgierigheid nogal eens. Door het te stimuleren, breng je generaties dichter bij elkaar en ontstaan er fijne en vruchtbare samenwerkingen. Aldus Paes in het op Recruitmentfacts gepubliceerde artikel.

Onze mening over het artikel

De visie van Paes is interessant. Met name omdat hij ‘nieuwsgierigheid’ introduceert als middel om generatiekloven te overbruggen. Toch hebben we ook een paar bedenkingen.

Natuurlijk moet je als organisatie niet focussen op één generatie. Maar extra aandacht voor de Z-ers (en vooruit: ook de millennials) is wel degelijk gewenst. Simpelweg omdat de verhouding jong/oud scheef is in Nederland. Gen. X gaat de komende jaren met pensioen. En er zijn te weinig jongeren om hun positie in te vullen. De jacht op jong talent is een must.

Het eeuwige opgroeien met internet…

In iedere beschrijving van jonge generaties duikt het op: “deze generatie is écht opgegroeid met internet.” Dat is waar, maar is dat echt zo belangrijk? Ook de X-ers zijn geen digibeet.

Ze hebben in jaren gerekend zelf meer ervaring met het komen en gaan van online ontwikkelingen . Ze zagen de opkomst van internet, hebben ervaren hoe het van invloed kan zijn op economie, werkveld, samenleving etc. Die helicopterview mist de generatie Z.

Natuurlijk zijn jongeren in staat sneller de nieuwste ontwikkelingen te adopteren. Maar 50+ afschilderen als digitale afhakers is onzin. Het leidt ook af van de punten waarin de generaties écht verschillen: drijfveren, motieven en ambities verschillen wezenlijk per generatie en levensfase. En zijn de bron voor synergie, maar ook conflict.

Daarom is ons advies: onderzoek hoe de grote thema’s leven onder je personeel. Dat is een waardevolle sleutel om nieuwsgierigheid te prikkelen.

Over de auteur

Ieteke is werkzaam bij marketingbureau Diversions en mede-ontwikkelaar van de Generation Journey-methodiek. Ze helpt organisaties effectief te communiceren en interacteren met verschillende generaties. Haar achtergrond als communicatiewetenschapper zet ze in bij de ontwikkeling van proposities en communicatiecampagnes.

Wat is jouw vraagstuk?

Wij helpen je graag effectief te communiceren met verschillende generaties.