Sterke groei aantal werkende 55- plussers

De vergrijzing op de werkvloer neemt sterk toe. Dat blijkt uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Tussen het peiljaar 2003 en 2016 is er sprake van een kleine verdubbeling van het aantal 55-plussers met betaald werk. Hoe kunnen deze cijfers worden verklaard? En wat zijn de verwachtingen voor de toekomst?

klantervaringDe (relatief kleine) Stille generatie is opgevolgd door de (omvangrijke) Generatie X.

Toename 55-plussers

De meest voor de hand liggende verklaring voor de ontwikkeling is de vergrijzing van Nederland in totaal. In 2003 waren er 3 miljoen mensen tussen de 55 en 75 jaar. Deze groep werd gedomineerd door de Stille en Babyboom generatie.

In 2016 mochten liefst 4 miljoen mensen zich rekenen tot de groep 55-75 jaar. De (relatief kleine) Stille generatie is inmiddels opgevolgd door de (omvangrijke) Generatie X.

Arbeidsparticipatie

Op basis van de demografie had dus een stijging van het aantal werkende 55-plussers met 50% mogen worden verwacht. Maar ook de arbeidsparticipatie stijgt sterk. In 2003 had 27,2% van de 55-plussers betaald werk. Nu is dat 39,7%. Deze groei is met name terug te zien onder de 60-plussers.

 

Invloed van de AOW

Na de start van het pensioen (en de ingang van de AOW) verandert de aard van het werk. Vaste dienstverbanden als werknemer worden vaak ingeruild voor een zelfstandig bestaan of flexibel dienstverband.

De stijging van de AOW-leeftijd heeft in de genoemde cijfers nog slechts beperkt effect. In 2016 lag de AOW-leeftijd op 65 jaar en 6 maanden. Het is aannemelijk dat de verbeterde gezondheid van mensen in de late volwassenheid / senior levensfase bijdraagt aan de wil om te werken. Ook is de wens tot zelfontplooiing (een belangrijke motivatie voor betaald werk) onder babyboomers groter dan bij de Stille generatie voor hen.

Verwachtingen

De komende jaren zal de trend van een vergrijzende werkvloer zeker niet worden doorbroken. Integendeel. De gemiddelde gezondheid van 55-plussers blijft stijgen, net als het aantal 55-plussers in Nederland. De huidige verklaringen voor groei blijven dus onverminderd aanwezig.

Daarnaast zal de financiële prikkel voor werk groter worden, door de druk op de betaalbaarheid van het pensioensysteem en de stijgende AOW leeftijd. Het is voor werkgevers van groot belang hierop voor te sorteren met bijvoorbeeld levenfasebewust personeelsbeleid.