SENIORENORGANISATIES UNIE KBO EN PCOB BUNDELEN KRACHTEN

De Unie van Katholieke Bonden van Ouderen (Unie KBO) en de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) willen in de toekomst de krachten bundelen en samengaan tot één seniorenorganisatie voor ouderen in Nederland. Dat hebben de ledenraden van beide verenigingen in november besloten. “We bundelen onze krachten in het belang van de Nederlandse ouderen”, aldus Hannah Bovenkerk en Wil van der Kruijs, voorzitters van beiden verenigingen. Voorlopig blijven beide seniorenorganisaties nog in hun huidige vorm - los van elkaar - bestaan.

klantervaringIn 2019 telt Nederland zeven miljoen 50-plussers volgens schattingen van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS).

Logische voortgang van samenwerkingen

In 2019 telt Nederland zeven miljoen 50-plussers volgens schattingen van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Dat betekent dat over een paar jaar één op de twee volwassenen in Nederland vijftig jaar of ouder is. Iets wat op dit moment in veel gemeenten al het geval is. Een uitdaging voor onder andere seniorenorganisaties die de belangen van deze doelgroep in onder andere de politiek behartigen. Om slagkracht te vergroten en in politiek Den Haag nog sterker te staan, gaan de Unie van Katholieke Bonden van Ouderen (Unie KBO) en de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) in de toekomst samen in één vereniging. De voorzitters van de beide verenigingen noemen het een logische voortgang van de al jarenlange succesvolle gezamenlijke belangenbehartiging en projecten. “Het samengaan van de bureaus is een belangrijke stap op weg naar één krachtige organisatie”, aldus Wil van der Kruijs, bestuursvoorzitter van Unie KBO, “samen staan we nog sterker in de belangenbehartiging van senioren en dat is hard nodig in deze tijd”. De samenwerking geeft niet alleen meer slagkracht, maar zorgt er ook voor dat er meer zichtbaarheid ontstaat in het publieke en politieke debat.

 

Download het gratis ebook

Wat kan jouw organisatie leren van de kenmerken van verschillende generaties? Ontdek de kracht van de generation journey: download het gratis ebook met alle informatie.

Stappen naar bundeling

De eerste stap voor de gezamenlijke seniorenvereniging die de naam KBO-PCOB moet krijgen, is het samengaan van de landelijke bureaus van de twee verenigingen. Vervolgens is het aan de lokale afdelingen zelf of zij dit voorbeeld besluiten te volgen, zo valt te lezen op de website van Unie KBO. “De mate en het tempo waarin dit gebeurt verschilt van afdeling tot afdeling. Ook zelfstandig KBO of PCOB blijven behoort tot de opties. Er zijn goede voorbeelden van afdelingen die al succesvol en plezierig samen optrekken of zelfs al zijn samengegaan.” Hier is volgens Hanna Bovenkerk, bestuursvoorzitter van PCOB, voor gekozen omdat de kracht van beide seniorenverenigingen ligt bij deze lokale afdelingen die dicht bij de leden staan. Het katholieke karakter van Unie KBO en het protestante karakter van PCOB zal dan in de toekomst ook hoofdzakelijk terug te vinden bij deze lokale afdelingen. Deze hebben de ruimte om desgewenst “specifiek protestants-christelijk of katholiek te kleuren”. De grote organisatie zal de gemeenschappelijke christelijke waarden – “een samenleving waarin omzien naar elkaar en verantwoordelijkheid dragen voor elkaar” - als uitgangspunt nemen voor haar activiteiten.

“De verenigingen vullen elkaar aan en vinden elkaar in gezamenlijke kernwaarden”, zo valt te lezen bij Unie KBO, “zoals het omzien naar elkaar en op het opkomen voor ouderen. We werken vanuit wat ons bindt.” Beide verenigingen, die samen driehonderdduizend 50-plussers vertegenwoordigen, hebben dan ook voor de gezamenlijke organisatie vijf speerpunten vastgesteld. Dit zijn: langer thuis blijven wonen, koopkracht, digitalisering, veiligheid en zingeving/levensvragen.

 

Hoe Generatiemarketing.nl naar de krachtenbundeling kijkt

William Burghout: "Het is geen toeval dat de verzuiling juist bij ouderenbonden zo lang heeft stand gehouden. Zowel Unie KBO als de PCOB konden rekenen op een vaste kern van leden binnen de stille generatie (1925-1940). Juist deze groep voelde zich nog vertrouwd met de resp. katholieke en protestants christelijke grondslagen. Reden om te veranderen of samen te werken was er daardoor onvoldoende. Maar de tijden veranderen. Nu geven Unie KBO en PCOB aan gezamenlijk 300.000 leden te vertegenwoordigen. Dat is een fraai aantal, maar de Unie KBO telde in 2008 zelfstandig nog meer dan 320.000 leden. Of de bundeling van krachten kansen biedt voor groei is nog niet vanzelfsprekend. Met gekozen thema's als langer thuis wonen en digitalisering lijkt aandacht voor de 75-plusser nog altijd sterker dan voor jongere generaties. We zijn benieuwd of ze deze koers blijven varen."