PROPOSITIE CREATIE: VAN CONCEPT NAAR PRAKTIJK

Een goed idee biedt nog geen garantie voor succes. Hoe kunt u klantinzichten concreet vertalen binnen uw organisatie? Deze vraag staat centraal bij propositie creatie. 

klantervaringDe vertaling van uitkomsten van onderzoek, praktijkervaringen en marktontwikkelingen

  • Proposities

De glans van organisaties is vaak te danken aan de kracht van proposities. Wie optimaal weet in te spelen op marktwensen heeft een motor voor klanttevredenheid en groei in handen.

Helaas blijkt het ontwikkelen van een sterke propositie niet eenvoudig. Klantonderzoek, praktijkervaringen en marktontwikkelingen vertellen zelden hetzelfde verhaal. Hoe brengt u deze drie dan toch met elkaar op in één lijn?

Bij Diversions helpen we u graag met het ontwerpen van een krachtige propositie. We brengen samen met u de wensen en twijfels van klanten in beeld. Deze vertalen we naar verschillende proposities die getest kunnen worden. Via een proces van testen en optimaliseren werken we stapsgewijs naar proposities die een verschil maken in de markt.

LEREN, CREËREN EN OPTIMALISEREN

Veel verbeterplannen en innovaties sneuvelen op de tekentafel. De redenen hiervoor zijn divers. Interne discussies kunnen ontwikkeltrajecten frustreren. Ontwikkelkosten lopen te hoog op. Of klanten blijken na introductie niet warm te lopen voor een nieuwe dienst.

Met dit soort problemen krijgt iedere organisatie te maken. Daarom is het belangrijk te werken volgens een proces dat u helpt de verschillende verstoringen snel en duurzaam te overwinnen.

Een krachtige propositie ontwikkelen?

Deel uw ambities en maak kennis met de mogelijkheden van Diversions.

Duidelijke definitie van uw idee

Propositie creatie helpt u een scherpe elevator pitch op te stellen. Wat biedt u? Aan welke klantgroep? Welk klantprobleem wordt opgelost? Op welke manier?

Door een eenduidig antwoord op deze vragen te formuleren wordt veel miscommunicatie binnen een project voorkomen.

Ontwikkeling van scenario’s

Er bestaat geen perfecte oplossing. Verschillende wegen kunnen leiden naar het gewenste resultaat. Daarom werken we bij propositie design met verschillende scenario’s. Zo blijft er ruimte om een idee op verschillende manieren uit te werken. En de beste conceptideeën te combineren.

Testen op basis van hypotheses

Over de vraag of een idee werkt (of niet) ontstaat als snel discussie. Deze discussies vertalen we naar hypotheses. Door deze te testen in de praktijk groeit de kennis binnen het ontwikkelteam. En kan gericht worden ontwikkeld aan de verdieping van een propositie.

Optimaliseren

Binnen ieder concept is ruimte voor verbetering. Doordat de uitgangspunten binnen uw propositie helder geformuleerd zijn kan heel gericht gezocht worden naar optimalisatiekansen. Dit vormt de basis voor effectief testproces.

Het proces van propositie creatie draait om leren, creëren en optimaliseren

Het proces van propositie creatie draait om leren, creëren en optimaliseren. U krijgt snel inzicht in welke oplossingsrichtingen wel en niet effectief zijn. En kunt op korte termijn bijsturen om energieverlies en onnodige kosten te voorkomen. Wij gaan graag – geheel vrijblijvend – met u in gesprek om de mogelijkheden te bespreken.