ONLINE WINKELEN STEEDS POPULAIRDER ONDER 65-PLUSSERS

Al jaren winkelt ongeveer negentig procent van de Nederlanders tussen de 25 en 45 jaar weleens online. Het ene jaar net wat meer of minder dan het jaar daarvoor, maar de verschillen zijn vaak niet veel groter dan twee procent. Zo berekent het Centraal Bureau voor Statistiek.

klantervaringRuim zeventig procent van de Nederlanders van twaalf jaar of ouder koopt zo nu en dan wat online, dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek.

Ouderen kopen online

Het aantal mensen dat online winkelt neemt, ondanks de stabiliteit onder 25 tot 45-jarigen, toch elk jaar toe; van tien miljoen in 2012 tot ruim elf miljoen afgelopen jaar. Dat heeft onder andere te maken met het feit dat ook steeds meer 65-plussers hun weg naar de digitale winkels vinden. Het afgelopen jaar kocht maar liefst 22 procent van de Nederlanders van 75 jaar of ouder een keer iets online en onder de 65- tot 75-jarigen was dit zelfs bijna zestig procent.

11,1 miljoen Nederlanders kopen digitaal

Ruim zeventig procent van de Nederlanders van twaalf jaar of ouder koopt zo nu en dan wat online, dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Dat betekent dat grofweg 11,1 miljoen Nederlanders weleens iets afrekent in een digitale winkel. Bij ruim de helft van de recente e-shoppers - mensen die in de drie maanden voor het onderzoek een online aankoop deden - ging dit zelfs niet om maar één aankoop, maar betrof het minimaal drie aankopen in drie maanden tijd. Dat komt neer op ruim 4,5 miljoen Nederlanders die minstens één aankoop per maand deed in 2015. Zeven procent van de ondervraagde recente e-shoppers gaf zelfs aan meer dan elf keer iets online te hebben gekocht in een periode van drie maanden tijd. In bijna dertig procent van de gevallen was dat een aankoop tussen de vijftig en honderd euro, maar in veertig procent van de gevallen ging het zelfs om een aankoop tussen de honderd en vijfhonderd euro. Niet verwonderlijk dus wellicht dat de omzet van online shoppen het afgelopen jaar sneller steeg dan die van traditionele aankopen in winkels.

Download het gratis ebook

Wat kan jouw organisatie leren van de kenmerken van verschillende generaties? Ontdek de kracht van de generation journey: download het gratis ebook met alle informatie.

Grootste stijging bij ouderen

Het aantal mensen dat online winkelt neemt al jaren toe, net zoals de frequentie waarmee Nederlanders online winkelen. Opvallend is echter dat deze stijging voornamelijk lijkt plaats te vinden onder Nederlanders in de leeftijdscategorie 65- tot 75-jarigen en Nederlanders van 75 jaar of ouder. Waar het aantal online shoppers onder 12- tot 25-jarigen en 25- tot 45-jarigen de afgelopen jaren redelijk gelijk bleef en soms zelfs iets daalde, nam het aandeel van 65-plussers juist drastisch toe. Zo winkelde in 2012 nog maar tien procent van de 75-plussers online en is dat afgelopen jaar verdubbeld tot 22 procent. En in de leeftijdscategorie 65 tot 75 jaar nam het aantal online winkelaars toe van veertig procent in 2012 naar bijna zestig procent dit jaar. Kansen dus in de klassieke seniorenmarketing.

Bezorgdheid om veiligheid

Het merendeel van de shoppers koopt online vooral schoenen, kleding, reizen en kaarten voor evenementen. Als er wordt gevraagd waarom mensen nog niet online winkelen dan geeft acht van de tien aan liever een fysieke winkel te bezoeken en drie op de tien is bezorgd over hun veiligheid en privacy bij online winkelen.