KUNNEN WE HET OOK HEBBEN OVER DE KANSEN VAN OUD ZIJN?

Levert het verstrijken van de jaren zo weinig op dat oud zijn alleen kan worden samengevat met het woord probleem? Die vraag stelt predikant Robbert Janssen zich in een opiniestuk in Trouw. Hij stelt dat in campagnes rondom ouderen een weinig positief beeld van senioren naar voren komt. Hij mist in uitingen de toegevoegde waarde van de verstreken jaren. Er wordt volgens hem te weinig over kansen gesproken.

klantervaringSuccesvol ouder worden bestaat nog.

Wat zijn babyboomers?

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de familieplanning door veel mensen in de koelkast gezet. Dit veranderde na de oorlog met als gevolg dat het aantal geboortes voor een aantal jaar gigantisch toenam. De mensen die geboren zijn tussen 1945 en 1953, de jaren van deze demografische “groeispurt”, noemen wij de babyboomers.

Kansen onderbelicht

Waar zijn de kansen in dat verhaal?, vraagt de predikant zich af. “Levert het leven dan zo beroerd weinig op dat oud zijn alleen kan worden samengevat met het woord 'probleem'? Is dit onze levensloop: als kind leer je om te gaan bijdragen aan de maatschappij, als volwassene draag je bij, als oudere ben je een probleem?” Daar zou je als 75-plusser zomaar in kunnen geloven, volgens de predikant. Door je omgeving, de media en politiek wordt het je tenslotte met regelmaat verteld.

“De ouderen die ik ontmoet, kunnen mij misschien niet helpen te kiezen tussen Android en iOS (en is dat wel een leeftijdsprobleem?)”, stelt de predikant in Trouw. Maar “Ze kunnen me wel vertellen hoe weinig en hoe veel impact sommige keuzes hebben. Ze stellen me gerust dat ik niet de eerste ben die ervaart wat ik ervaar. Ze geven mij wijsheid om fouten te voorkomen. Samen worstelen we met vragen. Als ik oud mag worden, hoop ik van net zoveel toegevoegde waarde te zijn als zij. Ik pleit voor de campagne 'Oud = Goud'. Vertoon overal foto's van ouderen met teksten als '90 jaar levenservaring. Gratis aangeboden'. Hou op met klagen over ouderen. Laat ouderen de plek krijgen en innemen die hen na al die jaren toekomt: de plek van de oudsten.”

Download het gratis ebook

Wat kan jouw organisatie leren van de kenmerken van verschillende generaties? Ontdek de kracht van de generation journey: download het gratis ebook met alle informatie.