INTERNETGEBRUIK EXPLOSIEF GESTEGEN ONDER 75-PLUSSERS

Ouderen maken steeds meer gebruik van het internet. Vooral onder de 75-plussers is deze groei enorm toegenomen in de afgelopen jaren. Zo had in 2016 maar liefst 60% van de 75-plussers toegang tot het internet. In 2013 lag dit aantal op ongeveer 47%. Dit blijkt uit de laatste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 

klantervaringIn 2016 had 60% van de 75-plussers toegang tot het internet

Toegang tot internet

Bij de babyboomers is de stijging weliswaar minder groot; toch heeft bijna 90% van de 65- tot 75-jarigen in 2016 toegang tot internet. Dit is een stijging van ongeveer 10% ten opzichte van 2013. Tussen generaties bestaan dus grote verschillen wat betreft toegang tot internet. Of moeten we verder inzoomen op de cijfers om hier conclusies over te kunnen trekken?

 

Bron: CBS Statline, 10-04-2017

Vooral meer tablet- en smartphone bezitters

Er worden diverse apparaten gebruikt om te internetten. Onder de 65- tot 75-jarigen wordt de PC ingeruild voor een laptop en met name voor een tablet of smartphone. Zo is het bezit van een tablet onder 65- tot 75-jarigen ruim verdubbeld: van 27,5% in 2013 naar bijna 60% in 2016. Het smartphonebezit in deze leeftijdscategorie groeit van 24% in 2013 tot 65% in 2016.

Onder de 75-plussers zien we dezelfde stijgingen wat betreft het gebruik van apparatuur om te internetten. In 2016 heeft bijna 30% van de 75-plussers een tablet, in 2013 was dit slechts 9,5%. Ook smartphones worden populair in deze leeftijdscategorie: ruim 30% heeft er één. In 2013 lag dit percentage op 4,8.

 

 Bron: CBS Statline, 10-04-2017

Sociale media populair onder 65- tot 75-jarigen

In de leeftijdscategorie van 65 tot 75 jaar wordt internet voornamelijk gebruik voor standaard activiteiten zoals het versturen van e-mails (77%) en het opzoeken van informatie over goederen en diensten (70%). Maar het verschil zit vooral in het gebruik van sociale media. Zo maakte in 2013 nog maar 29% gebruik van sociale media, was dit in 2016 al 55%.

Ook nieuwsbladen en kranten worden vaker online gelezen: van 34% van de 65- tot 75-jarigen in 2013 naar 53% in 2016. Daarnaast gebruiken veel van hen het internet voor bankzaken, maar liefst 67%. Telefoneren via het internet wordt nog relatief weinig gedaan: 21% van de 65- tot 75-jarigen doet dit.

Download het gratis ebook

Wat kan jouw organisatie leren van de kenmerken van verschillende generaties? Ontdek de kracht van de generation journey: download het gratis ebook met alle informatie.

Gezondheid brengt 75-plusser online

75-plussers versturen net als de iets jongere doelgroep regelmatig e-mails en zoeken zij informatie over goederen en diensten op het internet. Dit doen zij echter wel veel minder, respectievelijk 40% en 34%. Ook in deze leeftijdscategorie neemt de groei van sociale mediagebruikers toe: van 9% in 2013 naar 22% in 2016.

De 75-plussers maken relatief veel gebruik van internet om afspraken te maken bij het ziekenhuis of een gezondheidscentrum. Daarnaast zoeken ze ook meer naar informatie over gezondheid op het internet. Het digitaal lezen van kranten en nieuwsbladen is ook bij de 75-plusser geliefder dan eerst: bijna 23% doet dit.

 

Van levensfase naar generatie

Ouderen maken dus steeds meer gebruik van het internet om uiteenlopende redenen. Vooral nieuwe media zoals tablets en smartphones zijn populair bij 65-plussers. Internet wordt voornamelijk gebruikt voor het zoeken van informatie en het lezen van nieuws, maar ook sociale media is in opkomst bij de senioren. We moeten alleen opletten om niet meteen te concluderen dat de 'oudere' verandert.

Belangrijk is te beseffen dat er een nieuwe generatie (de babyboomer) de leeftijd van de 75-plusser inschuift. Daarmee zullen zij de komende periode inherent hieraan het gebruik van internet en online gaan beïnvloeden. Een nieuwe generatie met andere wensen, gewoontes en gebruiken. In onze generation journey zoomen we hier op in vanuit een organisatie-specfiek vraagstuk.