Home » Kennisbank » Employee journey: alles wat je moet weten

Employee journey: alles wat je moet weten

De employee journey is een onmisbaar punt van aandacht voor elke organisatie. Net zoals een doordachte customer journey essentieel is voor elke sluitende marketingstrategie, zo is een zorgvuldig uitgestippelde employee journey onmisbaar voor het personeelsbeleid.

In dit artikel duiken we in het concept van de employee journey. We laten zien waarom het ontwikkelen ervan onmisbaar is voor jouw organisatie. Daarnaast zullen we illustreren hoe je een employee journey effectief in kaart brengt, gebruikmakend van praktische voorbeelden.

Enkele kernelementen bij de employee journey:

 • Journey
  De reis van een medewerker binnen de organisatie, van sollicitatie tot afscheid.
 • Touchpoints
  Momenten van interactie tussen de medewerker en de organisatie.
 • Belang
  Versterken van werknemerstevredenheid en -betrokkenheid.
 • Persona’s
  Profielen van ideale kandidaten voor verschillende rollen binnen de organisatie.
 • Fasen
  Werving, onboarding, ontwikkeling, behoud, en uitstroom.
employee journey elementen

Definitie employee journey

Er zijn verschillende definities van werknemerstevredenheid in omloop. Wij zetten er drie op een rij. Ieder met eigen accenten.

De employee journey omvat alle ervaringen die een medewerker heeft met een organisatie, van werving tot uitdiensttreding. Brandon Hall Group
De employee journey kan worden onderverdeeld in zes fasen: werving, onboarding, ontwikkeling, retentie, beëindiging en alumni. McKinsey & Company
De employee journey is de reis die een medewerker aflegt binnen een organisatie, vanaf het moment dat hij of zij voor het eerst in contact komt met het bedrijf totdat hij of zij het bedrijf verlaat. HR People

Het belang van de employee journey

Het analyseren en optimaliseren van de employee journey is essentieel voor het creëren van een positieve werkomgeving en het bevorderen van personeelstevredenheid.

Door elke fase van de werknemerservaring te onderzoeken, van candidate journey en onboarding tot ontwikkeling en eventueel vertrek, kunnen organisaties knelpunten identificeren en verbeteringen doorvoeren. Dit proces helpt bij het bouwen aan een sterke bedrijfscultuur die werknemers motiveert en ondersteunt. Zo werk je gericht aan het verbeteren van prestaties en bedrijfsresultaten.

Shine the light on what’s right.

Donald ‘o Clifton

Door aandacht te besteden aan de behoeften en verwachtingen van werknemers in elke fase de medewerkersreis creëren bedrijven een omgeving waarin talent kan bloeien. Dit is niet alleen gunstig voor de werknemers zelf, maar versterkt ook het employer brand en maakt het bedrijf aantrekkelijker voor potentieel toptalent.

Het generatieperspectief op employee journeys

Het inspelen op de wensen en behoeften van verschillende generaties draagt bij aan een positieve employee experience. Door rekening te houden met de diversiteit aan perspectieven en voorkeuren, kunnen bedrijven een werkomgeving creëren die alle werknemers aanspreekt.

Een effectieve benadering van de employee journey voor verschillende generaties omvat onder meer:

 • Aanpassen van communicatiekanalen om te voldoen aan de voorkeuren van verschillende leeftijdsgroepen, van traditionele e-mail tot moderne sociale media platforms.
 • Bieden van diverse trainings- en ontwikkelingsprogramma’s die aansluiten bij de uiteenlopende leerstijlen en carrièreaspiraties.
 • Implementeren van flexibele werkregelingen die tegemoetkomen aan de verschillende levensfasen en werk-privébalans behoeften.
Employee journey

Door deze stappen te nemen, kunnen organisaties een inclusieve cultuur bevorderen waarin de unieke bijdragen van elke generatie worden gewaardeerd. Dit niet alleen verbetert de algemene employee experience, maar versterkt ook de loyaliteit en het engagement van werknemers op lange termijn.

Voorbeeld van optimalisatie van de employee journey

De voorbeelden in onze kennisbank zijn gebaseerd op het fictieve softwarebedrijf Brym Tech.

Bij softwarebedrijf Brym Tech werd een verbetering in de employee journey gerealiseerd door een strategische herziening van het onboardingproces. Dit begon met een grondige analyse van de bestaande procedures. Hierbij werd feedback van zowel nieuwe als langdurige werknemers verzameld.

Het resultaat was een gestroomlijnd onboardingprogramma, ontworpen om nieuwe teamleden sneller en efficiënter te integreren in de organisatie.

Het programma omvatte interactieve leermodules, mentorprogramma’s, en regelmatige check-ins, die allen bijdroegen aan een verhoogde werknemerstevredenheid en een snellere productiviteit.

voorbeeld

Daarnaast introduceerde Brym Tech een flexibel werkbeleid, dat inspeelde op de diverse behoeften van hun werknemers. Dit beleid, variërend van thuiswerkopties tot flexibele werktijden, erkende het belang van een gezonde werk-privébalans.

Het effect was tweeledig: werknemers voelden zich gewaardeerd en ondersteund, wat leidde tot een merkbare toename van engagement en loyaliteit aan het bedrijf.

Meest gestelde vragen

Uit welke fases bestaat de employee journey?

De employee journey omvat de gehele reis die een medewerker maakt binnen een organisatie, van begin tot eind. De fasen worden vaak onderverdeeld in:

 • Aantrekken (Attract): Dit begint al vóór de sollicitatie, met employer branding en het aantrekken van de juiste kandidaten.
 • Onboarding: De eerste kennismaking met de organisatie, van sollicitatie tot het inwerken.
 • Ontwikkeling (Engage): De periode waarin de medewerker zich ontwikkelt, gemotiveerd blijft en presteert.
 • Behoud (Retain): Acties om medewerkers tevreden te houden en te voorkomen dat ze de organisatie verlaten.
 • Vertrek (Offboarding): De laatste fase, van ontslag tot het alumnibeleid.

Welke inzichten levert employee journey mapping op?

Door de employee journey te mappen, krijg je waardevolle inzichten in:

 • de ervaring van de medewerker op elk touchpoint.
 • knelpunten en verbetergebieden in de processen.
 • factoren die bepalend zijn voor motivatie en tevredenheid.
 • mogelijkheden om de employee experience te optimaliseren.

Wat zijn de voordelen van employee journey feedback ten opzichte van regulier medewerkersonderzoek?

Employee journey feedback richt zich op specifieke momenten in de reis van de medewerker, waardoor:

 • gerichtere feedback wordt verzameld.
 • de oorzaken van knelpunten beter te achterhalen zijn.
 • er sneller op problemen kan worden gereageerd.
 • de ROI op HR-activiteiten toeneemt.

Over de auteur

William Burghout is oprichter van marketingbureau Diversions en mede-ontwikkelaar van de Generation Journey-methodiek. Hij helpt organisaties actief in te spelen op de kansen en bedreigingen die de opkomst van nieuwe generaties met zich meebengen. William treedt regelmatig op als spreker op congressen en in workshops.

Wat is jouw vraagstuk?

Wij helpen je graag effectief te communiceren met verschillende generaties.