Home » Kennisbank » Employee experience: alles wat je moet weten

Employee experience: alles wat je moet weten

De employee experience wordt ook wel werknemerservaring genoemd. Het is een fundamenteel aspect van bedrijfsmanagement. Het omvat alles wat werknemers ervaren tijdens hun tijd bij een organisatie. Van het sollicitatieproces tot aan de laatste werkdag.

Een positieve werknemerservaring draagt niet alleen bij aan tevredenheid en motivatie. Het verhoogt ook de productiviteit en bevordert loyaliteit aan het bedrijf. Daarbij speelt het een cruciale rol in het aantrekken en behouden van talent. Bedrijven die investeren in de werknemerservaring zien vaak een directe relatie met verbeterde bedrijfsresultaten.

Enkele belangrijke componenten van een sterke employee experience:

 • Persoonlijke ontwikkeling
  trainingen en mogelijkheden voor professionele groei.
 • Werkomgeving
  een veilige, gezonde en stimulerende fysieke werkplek.
 • Werk-privé balans
  flexibele werktijden en de mogelijkheid tot thuiswerken.
 • Waardering en erkenning
  regelmatige feedback en beloningen voor prestaties.
employee experience

Door deze elementen te prioriteren, kunnen bedrijven een cultuur creëren waarin werknemers zich gewaardeerd en betrokken voelen. Het bevordert bovendien het teamwork binnen de organisatie.

Dit leidt niet alleen tot een hogere tevredenheid onder het personeel, maar versterkt ook het merk van de werkgever op de lange termijn.

Definitie employee experience

Er zijn verschillende definities van werknemerstevredenheid in omloop. Wij zetten er twee op een rij. Ieder met eigen accenten.

De employee experience omvat alle aspecten van de werkomgeving die een werknemer ervaart, vanaf candidate journey tot het vertrek uit de organisatie. Het gaat om de gevoelens, gedachten en gedragingen die medewerkers hebben met betrekking tot hun werk, hun collega’s, hun manager en de organisatie als geheel. Employee experience beïnvloedt de tevredenheid, motivatie en productiviteit van medewerkers. (Deloitte)
De employee experience is de som van alle opvattingen, gevoelens en gedragingen die medewerkers ervaren tijdens hun reis binnen een organisatie. Het omvat de aantrekkingskracht van de organisatie, de onboarding, de ontwikkeling, de prestaties, het welzijn en het vertrek van de medewerkers. De employee experience is een belangrijke factor in het aantrekken, behouden en motiveren van toptalent. (McKinsey)

De erschillende definities benadrukken verschillende aspecten van de employee experience. Ze hebben allemaal gemeenschappelijk dat het een belangrijk gegeven is voor organisaties die succesvol willen zijn!

Het belang van employee experience

Waarom hechten organisaties zoveel belang aan een goede employee experience? Wat draagt het bij aan de medewerkersreis?

Allereerst zijn medewerkers gelukkiger als ze goede ervaringen meemaken binnen jouw organisatie. Ze voelen zich meer betrokken en zijn hiermee ook productiever. Creëer dus zo’n omgeving die medewerkers stimuleert hun beste beentje voor te zetten

Handel zo dat je de menselijkheid nooit uitsluitend als middel gebruikt.

Immanuel Kant

Daarnaast helpt een sterke employee experience bij het aantrekken en behouden van talent. In een arbeidsmarkt waar de concurrentie om topkandidaten groot is, kan een positieve ervaring ervoor zorgen dat je een waardevolle medewerker behoudt voor je organisatie! De organisatie versterkt dus zijn concurrentiepositie op de arbeidsmarkt.

Het generatieperspectief op employee experience

Het erkennen van de diversiteit in generaties binnen de werkplek is essentieel voor het creëren van een positieve employee experience. Verschillende generaties hebben uiteenlopende verwachtingen van werk. Door in te spelen op deze verscheidenheid, kunnen organisaties een werkomgeving creëren die alle medewerkers ondersteunt en motiveert.

Enkele kernpunten voor een generatie-inclusieve benadering van de employee experience omvatten:

 • Communicatiestijlen
  Het aanbieden van meerdere communicatieplatforms, van e-mail tot sociale media, om tegemoet te komen aan de voorkeuren van verschillende leeftijdsgroepen.
 • Flexibiliteit in werktijden en -locaties
  Het bieden van opties zoals thuiswerken en flexibele uren om aan te sluiten bij de levensfase en behoeften van elke generatie.
 • Persoonlijke ontwikkeling en carrièremogelijkheden
  Het aanpassen van trainingen en groeipaden aan de unieke ambities en leerstijlen van individuele werknemers voor een prettige employee journey.
Employee experience

Door deze elementen te integreren, benadrukt een organisatie het belang van een inclusieve cultuur die waarde hecht aan en investeert in de diversiteit van haar personeel. Dit leidt niet alleen tot een verhoogde werknemerstevredenheid en -betrokkenheid, maar draagt ook bij aan een sterker en meer veerkrachtig bedrijf.

Het afstemmen van de employee experience op de wensen van verschillende generaties is geen eenmalige taak, maar een voortdurende inspanning die aanpassing en dialoog vereist.

Voorbeeld van een sterke employee experience

De voorbeelden in onze kennisbank zijn gebaseerd op het fictieve softwarebedrijf Brym Tech.

Binnen het softwarebedrijf Brym Tech staat een uitstekende employee experience centraal in de bedrijfscultuur. Het management begrijpt dat tevreden werknemers cruciaal zijn voor het succes van het bedrijf. Het investeert daarom aanzienlijk in het creëren van een ondersteunende en motiverende werkomgeving.

Dit begint al bij de onboarding, waar nieuwe teamleden worden verwelkomd met een uitgebreid programma dat hen niet alleen kennis laat maken met hun taken, maar hen ook integreert in de bedrijfscultuur.

voorbeeld

De positieve impact van deze benadering is duidelijk zichtbaar in de hoge retentiecijfers en het lage verloop binnen het bedrijf. Werknemers van Brym Tech voelen zich gewaardeerd en gemotiveerd, wat leidt tot innovatieve oplossingen en een sterk concurrentievoordeel op de markt.

Het bedrijf erkent dat het investeren in de employee experience essentieel is. Het blijft sturen op optimalisatie, waarbij de employee experience journey map als hulpmiddel wordt gebruikt.

Meest gestelde vragen

Waarom is employee experience belangrijk?

Een positieve employee experience kan leiden tot hogere werknemerstevredenheid, betrokkenheid, en productiviteit. Tevreden werknemers zullen ook sneller het bedrijf aanbevelen als een goede werkplek, wat helpt bij het aantrekken en behouden van talent.

Hoe kan een organisatie de employee experience verbeteren?

Organisaties kunnen de employee experience verbeteren door te luisteren naar de behoeften en feedback van werknemers. Elke generatie heeft andere wensen en behoeften. Rekening houden met de verschillende generaties kan écht verschil maken!

Kan de employee experience verschillen per generatie of afdeling binnen een organisatie?

Ja, de employee experience kan aanzienlijk verschillen afhankelijk van de generatie, de rol, en de afdeling van de werknemer binnen een organisatie.

Jongere generaties kunnen bijvoorbeeld meer waarde hechten aan innovatie en flexibiliteit, terwijl oudere werknemers wellicht meer belang leggen op stabiliteit en persoonlijk contact.

Organisaties moeten rekening houden met deze verschillen en een veelzijdige benadering hanteren om aan de uiteenlopende behoeften en verwachtingen te voldoen.

Over de auteur

William Burghout is oprichter van marketingbureau Diversions en mede-ontwikkelaar van de Generation Journey-methodiek. Hij helpt organisaties actief in te spelen op de kansen en bedreigingen die de opkomst van nieuwe generaties met zich meebengen. William treedt regelmatig op als spreker op congressen en in workshops.

Wat is jouw vraagstuk?

Wij helpen je graag effectief te communiceren met verschillende generaties.