Home » Kennisbank » Employee experience journey map: wat je moet weten

Employee experience journey map: wat je moet weten

Een employee experience journey map is een visuele weergave van de verschillende stadia en interacties die een werknemer doormaakt binnen een organisatie. Vanaf het moment van solliciteren tot het eventuele vertrek bij het bedrijf.

Deze tool helpt bedrijven te begrijpen hoe werknemers de verschillende fasen van hun carrière ervaren. Je ziet ook welke interacties positief of negatief worden ervaren. Zo is duidelijk waar er kansen liggen voor verbetering. Het doel is om een meer betrokken, tevreden en productief personeelsbestand te creëren door de werknemerservaring op strategische punten te verbeteren.

Belangrijke elementen van een employee experience journey map

 • Sollicitatieproces
  De eerste indrukken en ervaringen van de sollicitant met de organisatie (de candidate journey).
 • Onboarding
  Hoe nieuw aangenomen werknemers worden verwelkomd en voorbereid op hun rol binnen het bedrijf.
 • Ontwikkeling en groei
  Kansen voor persoonlijke en professionele ontwikkeling die aan werknemers worden geboden.
 • Erkenning en beloning
  Manieren waarop prestaties worden erkend en beloond.
 • Vertrek
  De ervaringen van werknemers wanneer zij besluiten de organisatie te verlaten, inclusief exitgesprekken en alumni-netwerken.
Employee experience journey map in 5 stappen

Door de employee journey in kaart te brengen, kunnen organisaties gerichte verbeteringen doorvoeren die niet alleen de tevredenheid en betrokkenheid verhogen, maar ook de algehele prestaties van het bedrijf ten goede komen.

Definitie employee experience journey map

Er zijn verschillende definities van de employee experience journey map in omloop. Wij zetten er twee op een rij. Ieder met eigen accenten.

Een employee experience journey map helpt organisaties om de ervaring van medewerkers te begrijpen en te verbeteren door de sleutelelementen van hun reis te visualiseren. (Deloitte)
Een employee experience journey map kan worden gebruikt om knelpunten te identificeren en kansen te benutten om de betrokkenheid, tevredenheid en productiviteit van medewerkers te verhogen. (McKinsey)

Het belang van een goede journey map

Wat is het belang van een employee experience journey map? Het concept gaat veel verder dan alleen het in kaart brengen van de verschillende stadia die een werknemer doorloopt binnen een organisatie.

Het is een cruciaal instrument voor het verbeteren van de algehele werknemerstevredenheid, betrokkenheid en productiviteit. Door elk contactpunt en elke fase van de werknemerservaring te analyseren, krijgen organisaties inzicht in waar ze kunnen optimaliseren en verbeteren.

Stel je voor dat je elk aspect van de reis van een werknemer kunt bekijken door hun ogen. Dit inzicht stelt je in staat om gericht verandermanagement toe te passen. Je kunt knelpunten identificeren, positieve momenten versterken en een meer ondersteunende en motiverende werkomgeving te creëren.

Plezier in het werk maakt perfectie in het werk.

Aristoteles

Het einddoel? Een werkcultuur waarin iedereen zich gewaardeerd voelt. Waarbij werknemers niet alleen blijven omdat ze moeten, maar omdat ze willen. Dit alles begint met het begrijpen en verbeteren van de employee experience journey.

Het generatieperspectief op de journey map

Het creëren van een employee experience journey map is essentieel voor het ontwikkelen van een positieve werkomgeving. Deze kaart helpt organisaties te begrijpen hoe medewerkers interactie hebben met verschillende aspecten van hun werk en hoe deze ervaringen hun betrokkenheid en tevredenheid beïnvloeden. Het inspelen op de wensen van diverse generaties is hierbij belangrijk.

Cruciale elementen voor het adresseren van generatieverschillen in de employee experience journey map zijn:

 • Communicatiemethoden
  Voorkeuren variëren van formele e-mails voor babyboomers tot instant messaging voor Gen Z.
 • Ontwikkelingsmogelijkheden
  Terwijl Gen X waarde hecht aan stabiliteit en ontwikkeling binnen hun huidige rol, zoekt Gen Y naar kansen voor groei en verandering.
 • Werkomgeving
  Bepalen welke werkomgeving met kantoor vs thuiswerk het beste aansluit bij specifieke generaties.
employee experience journey

Het uiteindelijke doel is het opbouwen van een sterke, ondersteunende en dynamische organisatie waar elke medewerker zich gewaardeerd voelt, ongeacht hun generatie.

Voorbeeld van een employee experience journey map

De voorbeelden in onze kennisbank zijn gebaseerd op het fictieve softwarebedrijf Brym Tech.

Brym Tech zag het belang in van het optimaliseren van de medewerkersreis om talent te behouden en de bedrijfsprestaties te verbeteren. Ze besloten een employee experience journey map te ontwikkelen, een tool die de verschillende fasen in de werknemersreis visualiseert, van indiensttreding tot vertrek.

Deze aanpak stelde Brym Tech in staat om kritieke touchpoints en ervaringen te identificeren die de tevredenheid en betrokkenheid van werknemers beïnvloeden.

voorbeeld

Door de journey map te gebruiken, kon Brym Tech specifieke gebieden aanwijzen waar verbeteringen nodig waren, zoals onboarding, professionele ontwikkeling en het feedbackproces. Ze implementeerden gerichte interventies, zoals een verbeterd introductieprogramma voor nieuwe medewerkers.

Deze aanpassingen leidden tot een meetbare verbetering in werknemerstevredenheid en een verlaging van het verloop.

Meest gestelde vragen

Wat is een employee experience journey map?

Een employee experience journey map is een visuele weergave die alle interacties en ervaringen documenteert die een werknemer heeft met een organisatie. Van het moment van solliciteren tot het eventueel verlaten van het bedrijf. Deze tool helpt organisaties de verschillende stadia van de werknemerservaring te begrijpen en te optimaliseren. Doel: het verbeteren van werknemerstevredenheid, betrokkenheid, en productiviteit.

Waarom is een employee experience journey map belangrijk?

Een employee experience journey map is belangrijk omdat het organisaties inzicht biedt in hoe werknemers hun interacties en ervaringen met het bedrijf beleven. Dit inzicht stelt bedrijven in staat om knelpunten te identificeren, positieve ervaringen te versterken en een werkomgeving te creëren die werknemers ondersteunt en motiveert.

Het verbetert niet alleen de werknemerstevredenheid en -betrokkenheid, maar draagt ook bij aan het aantrekken en behouden van talent, en kan de algehele prestaties van het bedrijf positief beïnvloeden.

Hoe meet je het succes van een employee experience journey map?

Het succes van een employee experience journey map meet je door regelmatig feedback van werknemers te verzamelen en te analyseren. Zowel kwalitatief (via interviews en enquêtes) als kwantitatief (door het bijhouden van specifieke metrics zoals werknemerstevredenheidsscores, betrokkenheidscijfers, en personeelsverloop).

Het is hierbij belangrijk om specifieke doelen te stellen voor de verbetering van de werknemerservaring en regelmatig te beoordelen of deze doelen worden bereikt. Dit proces van continue evaluatie en aanpassing helpt organisaties hun employee experience strategieën effectief te verfijnen en te optimaliseren.

Over de auteur

William Burghout is oprichter van marketingbureau Diversions en mede-ontwikkelaar van de Generation Journey-methodiek. Hij helpt organisaties actief in te spelen op de kansen en bedreigingen die de opkomst van nieuwe generaties met zich meebengen. William treedt regelmatig op als spreker op congressen en in workshops.

Wat is jouw vraagstuk?

Wij helpen je graag effectief te communiceren met verschillende generaties.