Home » Blog » De gapende overwaarde kloof tussen jong en oud

De gapende overwaarde kloof tussen jong en oud

De Nederlandse woningmarkt is overspannen. We weten dat starters het moeilijk hebben en oudere generaties profiteren van overwaarde op hun woning. Maar hoe groot zijn de verschillen werkelijk? Tijd voor een overzicht.

In Nederland blijven de huizenprijzen stijgen. De trend weet zelfs de coronacrisis te trotseren. Die stijgende woningwaarde heeft zowel positieve als negatieve gevolgen.

Enerzijds zien de mensen die een woning bezitten de verhouding tussen (hypotheek)schuld en woningwaarde uitermate gunstig ontwikkelen. Anderzijds staan starters voor een steeds moeilijkere opgave om een geschikt huis te vinden.

Analyse van de cijfers

De website Business Insider ging met dit gegeven aan de slag. De redactie nam een duik in de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek om een goed beeld van verschillen tussen generaties te krijgen.
Doel: achterhalen hoe de verschillende generaties ervoor staan. Zowel als je kijkt naar hypotheekschuld als waarde van de woning. Bij de analyse werd gewerkt met de cijfers over 2017, 2018 en 2019.

Over hypotheekschulden per generatie

Gemiddelde hypotheekwaarden zeggen niet zoveel. Hoge pieken in woningprijzen hebben vaak een bovengemiddelde invloed op de cijfers. Daarom is gewerkt met de mediaan. De middelste meting (in de rankschikking van lage naar hoge schuld).

Wat opvalt is dat de mediane hypotheekschuld oploopt bij de generaties tot 45 jaar. De hoogste piek is te zien bij de leeftijdsgroep tussen de 35 en 45 jaar. Daar bedraagt de een mediane hypotheekschuld 217 duizend euro.

Boven de 45 – vanaf generatie X – begint de hypotheekschuld geleidelijk te dalen. Logisch, omdat deze oudere groepen de kans hebben gehad meer van hun hypotheek af te lossen. En vaker goedkoper hebben kunnen kopen.

Overwaarde per generatie

Voor we verder gaan is het belangrijk te weten wat we verstaan onder ‘overwaarde’, ook wel eigen woningreserve genoemd. Dit is:
overwaarde = actuele marktwaarde – hypotheekschuld.

Ook bij deze statistieken is gekeken naar de mediaan: de middelste waarneming. Wat zien de dan bij een schatting die gebaseerd is op woningwaarde schattingen van het CBS?

Het is duidelijk: de overwaarde stijgt met het klimmen der jaren. Enerzijds door de dalende lasten. Anderzijds door de doorlopende stijging van de huizenprijzen.

Business Insider stelt dat ook jongeren (generatie Z en millennials) van de huizenmarkt profiteren. De leeftijdsgroepen 25-35 en 35-45 jaar hebben hun overwaarde in circa 2 jaar sterk zien stijgen. Daar zetten we vanuit Generation Journey wel een kanttekening bij.

Het gaat hier om jongeren die de mogelijkheid hebben gehad een huis te kopen. Velen verkeren in de wachtkamer. Zijn zien hoe oudere generaties profiteren van de enorme vraag op de markt. Terwijl ze zelf niet de kans hebben in te stappen.

Over de auteur

William Burghout is oprichter van marketingbureau Diversions en mede-ontwikkelaar van de Generation Journey-methodiek. Hij helpt organisaties actief in te spelen op de kansen en bedreigingen die de opkomst van nieuwe generaties met zich meebengen. William treedt regelmatig op als spreker op congressen en in workshops.

Wat is jouw vraagstuk?

Wij helpen je graag effectief te communiceren met verschillende generaties.