Home » Blog » Burn-out voorkomen? Herken de risico’s per generatie

Burn-out voorkomen? Herken de risico’s per generatie

In vrijwel iedere beschrijving van de generatie Y (millennials) komt het woord ‘burn-out’ voor. Millennials blijken vatbaar te zijn voor verlies van energie, opgebrand gevoel en wegvloeien van motivatie. Hoe ga je daarmee om? En kunnen we het burn-out risico ook bij latere generaties herkennen? We hebben een aantal inzichten voor je op een rij gezet.

In onze methodiek ‘generation journey’ vergelijken we de situatie van verschillende generaties. Vaak zie je dat verschillende leeftijdsgroepen met dezelfde problematiek te maken hebben, maar dat ze hier ieder op eigen wijze mee omgaan.

Om te kijken hoe dit ligt bij burn-outs vergelijken we de generatie Y (geboren tussen 1985-2000) en generatie X (1955-1970). De nieuwkomers op de arbeidsmarkt versus de aanstaande pensionado’s.

De situatie bij de millennials

Bij geen generatie is zoveel onderzoek naar psychische druk gedaan als bij de generatie Y. Dat is niet zonder reden. Al in de studententijd kregen veel millennials het lastig.  

Het netwerk Studiewelzijn stelde dat drie op de vier studenten emotioneel is uitgeput. Een onderzoek van GFK toont dat 1 op de 5 jongeren kampt met mentale klachten. Vaak met directe gevolgen voor het dagelijks functioneren.

Coach Debbie den Hartog van Onlinecoachingentraining.nl (zelf millennial) herkent de klachten zeer uit de praktijk. “Ik wil wel graag benadrukken dat geen burn-out gelijk is. Elke situatie is anders. Maar bij millennials zie je vaak dat keuzestress een rol speelt.  

burn-out voorkomen

Den Hartog ziet dat veel jongeren moeite hebben om tevreden te zijn. “Wat is genoeg? Waar commit ik mij aan? Doordat millennials zich sterk hechten aan vrijheid en eigen identiteit is het kunnen binden (relationeel of werkgerelateerd) lastig. Want kies je voor het één, laat je dan niet iets beters liggen?”

Het eigen perspectief van de generatie X

Deze klachten kom je bij de generatie X niets snel tegen. Daar is eerder het omgekeerde aan de hand. In de laatste fase van je loopbaan ontstaat soms het gevoel dat je de vertrouwde binding met je werkgever verliest.

De markt waarin je werkt veranderd. Werkprocessen krijgen een nieuwe invulling. En de cultuur binnen organisaties past zich aan de tijdsgeest aan. Soms schieten mensen daardoor in een overlevingsstand. Het wordt echt aftellen tot het pensioen.

De klachten die hierbij horen? Een opgebrand gevoel. Ongelukkig zijn in je omgeving. Dalende motivatie. Bij millennials wordt het label ‘burn-out’ dan snel opgeplakt. Bij de generatie X gaat het om ‘de eindstreep halen’. Ook binnen het pensioenakkoord is hier aandacht voor (onder de kop: gezond doorwerken).

Een specialist die alles weet over motivatie bij oudere werknemers is Doorwerkgever. Deze organisatie  bemiddelt al sinds de jaren negentig gepensioneerden naar werk.

Annelous Vrancken van Doorwerkgever zegt: “Het is opvallend hoe groot het verschil in werkbeleving voor en na pensionering is.

De laatste jaren voor pensioen ervaren veel mensen als zwaar. Zijn ze eenmaal met pensioen? Dan voelt ‘werk’ anders en zien we bij doorwerkers de beste motivatiecijfers van alle generaties werknemers.”

Preventie als toverwoord

Veel werkgevers geven pas aandacht aan burn-out klachten als het te laat is. Wanneer het daadwerkelijk heeft geleid tot ziekteverzuim (bij gen Y) of wanneer motivatie en productiviteit onaanvaardbaar worden. Debbie den Hartog ziet het met lede ogen aan.

“Wat kost een week ziekteverlof? Zet dat eens af tegen het pro-actief aanbieden van coaching. Niet verplicht, maar voor wie het wil.

Door te kiezen voor online coaching blijven de kosten beperkt. Maar het maakt medewerkers minder kwetsbaar en draagt ook bij aan het binden van je mensen aan je organisatie.” Voorkomen is beter dan genezen dus.

Annelous Vrancken: “Met de krapte op de arbeidsmarkt is het van groot belang iedere generatie op de juiste manier te betrekken. Dat geldt niet alleen voor jong talent (dat vaak na relatief korte tijd weer uitvliegt) maar zeker ook voor de generatie X.”

Ieder mens wil graag van waarde zijn. Dat biedt handvatten genoeg om mensen echt te motiveren en binden.

Over de auteur

William Burghout is oprichter van marketingbureau Diversions en mede-ontwikkelaar van de Generation Journey-methodiek. Hij helpt organisaties actief in te spelen op de kansen en bedreigingen die de opkomst van nieuwe generaties met zich meebengen. William treedt regelmatig op als spreker op congressen en in workshops.

Wat is jouw vraagstuk?

Wij helpen je graag effectief te communiceren met verschillende generaties.