Onderzoeksbureau Diversions: marktonderzoek met meerwaarde

Op welke vragen zoek jij het antwoord?

Ontdek de kracht van de combinatie:

Innovatief onderzoek
Scherpe analyses
Praktische aanbevelingen

De valkuil van marktonderzoek

Tussen wat mensen denken en doen zit vaak een groot verschil. Bij Diversions focussen we daarom niet op wat mensen zeggen. We gaan op zoek naar achterliggende denkpatronen en gewoonten.

Deze diepere kijk op klantbehoeften vormt het startpunt voor de ontwikkeling van scherpe proposities en effectieve communicatie.

Marktonderzoek met meerwaarde. Dat is onderzoek volgens Diversions.

Onderzoeksbureau voor kwalitatief en kwantitatief onderzoek

Bij Diversions variëren we met verschillende vormen van kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Het onderzoeksplan dat we opstellen is afgestemd op de vragen die je beantwoordt wilt zien én op je specifieke situatie. 

Graag geven we een kort overzicht van de verschillende kwalitatieve en kwantitatieve technieken en de vraagstukken waarin ze het beste werken:

Kwalitatief onderzoek draait om de waarom-vraag. Door open vragen te stellen aan een kleine groep mensen kan de diepte worden gezocht. 

Door te begrijpen wat mensen denken, voelen en overwegen verzamelen we waardevolle insights. (hier worden de responden zorgvuldig uitgezocht). 

Kwantitatief onderzoek levert cijfermatige inzichten. Door een onderzoek breed te verspreiden tonen we wat er speelt in de markt. Vragen zijn meestal gesloten.

Door te werken met de juiste doelgroepselectie, steekproefomvang en verrrassende onderzoeksmethoden bieden we statistisch betrouwbare inzichten. 

Onze werkwijze

Wil je een onderzoek starten? Bij Diversions helpen we je in vier stappen.

 • 1. Analyse

  Wat willen we leren? Welke kaders gelden bij het onderzoek?

 • 2. Onderzoeksontwerp

  Bepalen methode, onderzoeksvragen en doelgroepselectie.

 • 3. Onderzoek

  Het daadwerkelijke veldwerk. De uitvoering van het onderzoek.

 • 4. Rapportage en vertaling

  Pasklare presentatie van resultaten en aanbevelingen.

coping stijlen

Op locatie of op afstand

Bij het opzetten van onderzoek wil je niet te lang stilstaan bij randvoorwaarden. Deze moeten gewoon geregeld zijn. Bij Diversions kun je erop rekenen dat we zelf verschillende onderzoeksruimtes tot onze beschikking hebben. Is een onderzoek in jouw regio gewenst? Ook dat verzorgen we met regelmaat.

Kwalitatieve onderzoeken nemen we -ook vanwege corona - regelmatig online af. Als opdrachtgever kijk je eenvoudig mee. We switchen eenvoudig van desktop naar mobile onderzoeken. Altijd met de gebruiker in beeld om signalen van de respondent optimaal waar te nemen.

voice-video

Van insights naar innovatie

De oprichters van Diversions hebben liefde voor innovatie. In de afgelopen jaren hebben we met onderzoek en oplossingen bijgedragen aan verschillende succesvolle productintroducties en gedragsbeïnvloedende campagnes.

Bij innovaties is er de valkuil om te vertrouwen op de kracht van 'het goede idee'. Terwijl het verschil tussen 'goed idee' en succes ligt in vele kleine schakels, randvoorwaarden een doorlopende optimalisatie. Wij leveren de insights die bijdragen aan het succes van jouw innovatie.

voice-video-surveys

Van innovatie naar insights

Innoveren doen we ook graag zelf binnen ons onderzoeksbureau. We blijven zoeken naar nieuwe methoden om beter en sneller insights te bieden.  Zo zetten we AI in om de kwaliteit van teksten te beoordelen en designs te beoordelen met een eye-tracking simulatie. 

Ook investeren we in het combineren van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksvormen. In online gebruikerstesten is deze techniek al langer gebruikelijk. Wij combineren nu ook chats en geluids- en video-opnames in vragenlijsten. Gevolg: meer ingezonden vragenlijsten en betere insights.

Onze inspiratie

Diversions is een nieuwsgierig onderzoeksbureau. We zijn voortdurend op zoek naar nieuwe inspiratie om onze onderzoeken beter en effectiever te maken. De invloed van drie inspiratiebronnen vind je in al ons werk

Voorspel klantgedrag met BJ Fogg

Sociaal wetenschapper BJ Fogg van de Stanford University heeft veel onderzoek gedaan naar menselijk gedrag. Hij vertaalde dit naar het Behavior Model. Dit model helpt je te ontdekken waarom mensen specifiek gedrag wel of juist niet laten zien.

Volgens het Behavior Model komt gedrag tot stand als drie elementen op hetzelfde moment samenkomen. Het gaat dan om een trigger, motivatie en gelegenheid. 

Veel onderzoeksvragen die we krijgen van klanten zijn bedoeld om klantgedrag te kunnen voorspellen of beïnvloeden. Het Behavior Model helpt ons gericht te ontdekken welke factoren hierbij van belang zijn.

Weten wat dit voor jou betekent? Plan een kennismaking.

Inzicht in het onderbewuste met Gerald Zaltman
Innoveren & optimaliseren met Osterwalder

Wat wij voor je kunnen betekenen

Diversions levert insights waarop je kunt vertrouwen. Sinds 2002 vertalen we onderzoeksuitkomsten naar concrete oplossingen. We staan met onderzoek op maat klaar voor onze klanten:  groot & klein, profit & non-profit.  

 • Ontwikkel je producten of diensten? 
 • Wil je resultaten optimaliseren? 
 • Of begrijpen hoe je gedrag van jouw doelgroep kunt verklaren? 

We hebben als onderzoeksbureau de methodieken, de experts en oplossingen in huis om je te helpen.

Het praktische onderzoeksbureau

We houden zaken graag simpel. We doorlopen bij ieder project een vast stappenplan. Samen met jou leggen we onderzoeksdoelen vast. Om daarna heldere afspraken te maken over onderzoek, rapportage en het vervolgtraject. Zo kun je rekenen op heldere planningen en duidelijke prijzen.

Onze werkwijze is flexibel. Heb je expertise in huis om het onderzoeksproces samen in te vullen? Top! We werken graag nauw samen met opdrachtgevers. Zo kunnen we onderzoeksprojecten snel en efficiënt realiseren. 

Insights verzamelen en vertalen naar concrete oplossingen. Dat is marktonderzoek met meerwaarde.

breingeheimen

Ons boek Breingeheimen

Bij ons onderzoeksbureau blijven we grenzeloos nieuwsgierig naar menselijk gedrag. Zeker heuristieken (een soort vuistregels in je brein) hebben onze warme interesse.

De informatie die we in de loop der jaren hebben verzameld is nu gebundeld in een boek: 'Breingeheimen'. We beschrijven 37+1 heuristieken. Kort en bonding, met duidelijke voorbeelden.

Zo bieden we praktische handvatten om gedrag van je doelgroep te doorgronden.

online

De basis voor onderzoek

Hoe creëer je onderzoek met meerwaarde? Dat begint bij een goede start. Centraal in je onderzoeksplan moet de vraag staan: "welke beslissingen of acties worden op basis van het onderzoek genomen?" Dat klinkt als een open deur. Maar niet zelden is er los van deze vraag al gekozen voor onderzoeksvormen, doelgroepselectie, tijdsplanning etc. Met het gevolg dat een onderzoek wel informatie levert. Maar geen insights die concreet bijdragen aan verbetering.  

Bij Diversions willen we dit graag voorkomen. Daarom besteden we veel tijd aan de analyse bij de start. Wat is de huidige situatie? Wat is de gewenste situatie? Hoe kunnen we de verschillen tussen huidig en gewenst verklaren? En welk soort oplossing zoeken we?

Het prettige van goed marktonderzoek is dat het in de basis eenvoudig is. Als je weet wat je wilt bereiken, is het fundament voor marktonderzoek met meerwaarde gelegd.   

Meest gestelde vragen

Een onderzoeksbureau verzamelt en analyseert informatie om vragen van organisaties te beantwoorden.  Onderzoek kan beschrijvend of verklarend zijn, maar ook exploratief of toetsend. Welk soort onderzoek wordt ingezet hangt af van onderzoeksvraag van de opdrachtgever.