Home » Onderzoek » Onderzoek: babyboomers hebben eigen kijk op nalaten aan goed doel

Onderzoek: babyboomers hebben eigen kijk op nalaten aan goed doel

Wat maakt dat mensen een goed doel opnemen in hun testament? Dat was de centrale vraag van het onderzoek “In gesprek over nalatenschap” van Diversions.

Met behulp van interviews en paneldiscussies zijn de nalatenschapswensen van verschillende generaties onderzocht. Conclusie: de wil om na te laten leeft breed, maar babyboomers tonen zich selectief bij de keuze voor een goed doel.

Nalatenschappen vormen een steeds belangrijkere bron van inkomsten voor goede doelen. De vergrijzing in Nederland kan deze ontwikkeling versnellen.

Voldoende reden om twee generaties ouderen te vragen naar hun motieven om een goed doel in het testamant op te nemen. Onderzocht werden de stille generatie (geboren tussen 1925 en 1940) en babyboomgeneratie (1940-1955).

Trouw versus regie

Een belangrijk verschil tussen de generaties is de trouw aan een goed doel. De stille generatie heeft een voorkeur voor langdurige steun aan organisaties. Dit resulteert in langlopende donateurschappen, maar ook regelmatig tot opname in testamenten.

Bij babyboomers ligt dit vaak anders. Zij houden een sterke behoefte aan regie. Goede doelen moeten niet alleen vertrouwen winnen, maar het ook blijven waarmaken. De wens om een testament laagdrempelig te kunnen aanpassen leeft sterk.

Invloed van nieuwe generaties

De inzichten uit het onderzoek staan niet op zich. “Nieuwe generaties breken vaker met de gewoonten van voorgangers. Het is daarom belangrijk te weten wat mensen beweegt wanneer ze hun keuzes maken.”

Door in te spelen op de wensen en motieven per generatie kunnen goede doelen effectiever communiceren. “Irritatie over fondsenwerving ligt op de loer. Dat maakt het extra belangrijk  om relevante informatie te bieden.”

Vraag direct het onderzoek aan.

Over de auteur

Ieteke is werkzaam bij marketingbureau Diversions en mede-ontwikkelaar van de Generation Journey-methodiek. Ze helpt organisaties effectief te communiceren en interacteren met verschillende generaties. Haar achtergrond als communicatiewetenschapper zet ze in bij de ontwikkeling van proposities en communicatiecampagnes.

Wat is jouw vraagstuk?

Wij helpen je graag effectief te communiceren met verschillende generaties.